Meny

Nationen 19. mai 2020

Nils Asle Dolmseth er melkeprodusent i Åfjord og nestleder i TINEs konsernstyre.
Nils Asle Dolmseth er melkeprodusent i Åfjord og nestleder i TINEs konsernstyre.

Dette går ikke! sier Ola Olsen, melkebonde i Oppitrøa. Han sikter til resultatet av årets jordbruksforhandlinger som ble avslutta den 16. mai.

Ola har hatt håpet i fire år nå, at melkeproduksjon skulle bli løfta fram som bærebjelken i det norske landbruket. Det er i hvert fall det de sier disse «spissene» der inne i Oslo. Hadde det skjedd, ville partene i forhandlingene måtte styrke denne delen av landbruket med både investeringsmidler, og politiske penger slik at produksjonen også i Oppitrøa kunne fortsatt.

Det blir det ikke nå. Med 13 årskyr, små jordteiger, noe bratt, og avstand mellom fjøs og teiger går ikke dette lenger. Driftsforholdene har sørga for at Ola har brukt knappe 3000 arbeidstimer i året for å drive bruket sitt, og da er det lite tid igjen for å bli «mye større» som de sier. Så nå er beslutningen tatt, han melder på dyra til slakt, og selger melkekvoten. Kvoten havner til en som allerede har flere hundre tonn. Der har økonomien blitt litt bedre de siste årene på grunn av at all inntektsvekst i melkeproduksjonen har kommet som økning i målpris.

Dette kan fort være en realistisk reportasje vi får lese om noen år. Vi vil antagelig få mange slike. Dette scenarioet er en av grunnene for at rådet i TINE på siste rådsmøtet ble tatt med inn i en diskusjon om hvilket handlingsrom- og hvilke muligheter det er for melkeproduksjon i dagens landbruks-og næringspolitiske Norge. Hvordan kan vi som er melkeprodusenter engasjere oss slik at vi tar vare på hverandre, og jobber for bedre muligheter for melkeproduksjonen i Norge. Temaet er ikke nytt, men det er viktig å prøve nye innfallsvinkler. Da får vi forhåpentligvis fram nye momenter som kan bringe diskusjonen videre.

Dette er starten, og vi skal jobbe videre med dette i senere møter. Dette er ikke «snargjort», som vi sier her omkring. Målet er en brei kompetanseheving i hele TINE’s organisasjon om emnet. På den måten styrker vi oss når vi går inn i diskusjonene som omfatter melkeproduksjonens vilkår både innad og utenfor landbruksnæringa.

Bli med du å da!

Hilsen
Nils Asle Dolmset, nestleder i konsernstyret

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås