Meny

Med TINE inn i framtida

Alle bedrifter med suksess gjør hver dag grep for å kunne møte morgendagen, neste år og framtida. TINE gjør selvsagt også det, nå gjennom forbedringsprosjektet STYRK, som skal gi betydelig resultateffekt framover. Når en kan handle uten at en må, har en mye større sjanse for å lykkes. Kriser er sjeldent et godt utgangspunkt og handlingsrommet er ofte trangt. Derfor må forbedring være en del av hverdagen og ikke «skippertak».

TINES eierorganisasjon er på mange måter redskapen vi eiere har for å utøve aktiv og god eier styring. Vi har i dag en god og omfattende styringsmodell, men er den god nok for framtida? Utviklinga går i rasende fart, utfordringene kommer oftere og raskere, vi blir færre og færre eiere. Hvis halveringstida på antall melkebruk fortsetter vil vi i 2023 være ca. 6000.

Det vil være nødvendig også for oss eierne å bu oss på de forandringene som sannsynligvis kommer, selv om vi kanskje ikke tror eller ønsker det. Historien forteller at vi i meierisamvirke alltid har hatt eiere og ansatte som har tilpassa bedriftene våre til framtida. Hvor hadde vi vært i dag hvis det ikke hadde skjedd?

Vi er nå der at vi må tilpasse vår eierorganisasjon, slik at vi kan være i stand til reel eierstyring de neste ti årene. Samvirker som ikke sørger for eierforankring og eierstyring forfaller, TINE skal ikke forfalle! TINE skal også i framtida sikre oss avsetning og betaling for melka vår! Derfor ser jeg fram til en konstruktiv og god prosess utover høsten og vinteren slik at vi eiere fortsatt kan styre vår egen bedrift TINE!

Torstein Grande, medlem av konsernstyret i TINE

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås