Meny

Levende medlemsdemokrati

Lars Woie.
Lars Woie.

Årets årssamlinger er nå avviklet i hele TINE-land. For en uke siden deltok jeg som tillitsvalgt utsending på møtet i Lund Produsentlag i Rogaland. Et lite lag med 23 «tappestusser», men med et meget godt oppmøte. Laget kunne vise til høy aktivitet gjennom året – i egen regi og i samarbeide med nabolag. Altså et tilsynelatende velfungerende lag, ledet av et engasjert arbeidsutvalg.

Grunnen til at jeg innleder med dette eksempelet, er at det finnes svært mange lignende eksempler på livskraftige små lag, som hver for seg er viktige tradisjonsbærere for fag- og yrkesmessig miljøstimulering. For meg er det viktig at disse produsentmiljøene blir oppmuntret og stimulert til å videreutvikle sin aktive rolle i sitt nærmiljø av melkeprodusenter. La oss derfor ikke «stresse» med sammenslåing av lag, før de selv er modne for det.  Hvis vi skal lykkes med å rekruttere nye generasjoner inn i næringa, er jeg overbevist om at aktive produsentlag, vil være en viktig bidragsyter i til dette.

Nye vedtekter, som skal vedtas av årsmøte i april, kommer ikke til å rokke ved produsentlagenes viktige rolle.  Snarere tvert i mot.  Vedtektskomiteen har uttrykt et sterkt ønske om at produsentlaga skal få en enda mer framtredende rolle.  Og det skal bli en enda kortere vei i mellom produsentlag og årsmøte/konsernstyre.  Men svært lite kommer av seg selv.  De fleste lag har et større eller mindre forbedringspotensiale. Og i den grad det er behov, skal det gis hjelp og støtte til de produsentlagene som ønsker det. 

Samvirkes ferske medlemsundersøkelse viser, at vi i TINE må bli enda bedre på medlemsdemokrati.  I TINEs nye eierområder, blir de nye eierutvalgene som skal erstatte regionstyrene svært viktige.  Eierutvalgenes representanter må bli knall gode på å motivere produsentlagene til godt medlemsarbeide.  De nye eierutvalgene blir derfor minst like viktige som det regionstyrene har vært.  Det skal være lystbetont – ja gøy å være aktivt med i produsentlagsarbeidet, både som melkeprodusent og som tillitsvalgt.  Å finne den gode miksen mellom sosiale- og faglige aktiviteter, er som regel suksessoppskriften.  Her må vi lære av de som virkelig har fått dette til.  Til alle som denne våren fortsetter eller er nye som tillitsvalgte i TINE – lykke til med denne svært viktige oppgaven framover!  Igjen – svært lite kommer av seg selv.

 Lars Woie
konsernstyremedlem/nestleder i Sør

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås