Meny

Landbrukets rolle i det grønne skiftet

Foto: Elisabeth Irgens Hokstad.
Foto: Elisabeth Irgens Hokstad.

Som bonde er det viktig for meg å produsere varer som folk vil kjøpe, på en bærekraftig og klimavennlig måte. Derfor er jeg stolt av å være matprodusent i Norge.

Det landet i verden med lavest antibiotikaforbruk til dyr. Et av de landene med de strengeste kravene til dyrevelferd, og med gode dokumentasjonsrutiner og kontrollsystemer. Stolt av å være en del av et landbruk som er med på å gjøre omgivelsene våre vakrere ved utstrakt beitebruk og skikkelig produksjon også langt til havs og høyt til fjells.

Landbruket i kontakt med forbruker skaper tillit

Den korte avstanden mellom folk som kjøper varene våre og oss som produserer er med å skaper tillit. Aktivt landbruk nær de befolkningstette områdene og mange møter mellom bønder og folk på tur, på hytta og i sosiale medier gir direkte kontakt. En bevisst holdning til å merke maten hvor den kommer fra gir produktene en lokal identitet, og gode kvalitetssystemer som fungerer og blir kontrollert gjør at folk stoler på at varene er ekte.

Bønder kan påvirke foredlingen i klimavennlig retning

Nå er det viktig at vi også gjør en skikkelig jobb med at matvarene skal gi så lite klimaavtrykk som mulig. Gjennom næringsmiddelindustrien som vi bøndene eier selv, har vi en unik mulighet til å påvirke foredlingen i en klimavennlig retning. På årsmøtene og i eierdemokratiet i TINE har bønder i alle år vært opptatt av at produksjonen skal være miljøvennlig. Dette har selskapets ledere virkelig tatt på alvor når de nå setter ambisiøse miljø- og klimamål, finner alternative energikilder på meierianleggene, utvikler ny emballasje, holder kurs for sjåfører og kjøper inn lastebiler med siste nytt i drivstoffteknologi.

God agronomi til det beste for jorda

I tillegg må vi som bønder se på alle sider av vår produksjon. Vi må bli enda mer bevisste agronomer som gjør det beste for jorda og plantene ved å grøfte, være presise i bruk at kalk og gjødsel, behandler husdyrgjødsla som den ressursen den er og produsere mest mulig pr dekar. Så må vi sammen sørge for forskning på bruk av fôr til dyra som gir lavere utslipp og muligheter for fangst og gjenvinning av de naturlige utslippene man ikke kan unngå.

Landbrukets organisasjoner er offensivt i ferd med å utvikle et helhetlig rådgivningstilbud på klima på gårdsnivå, samtidig som de utvikler en helt ny klimakalkulator som vil gjøre det mulig å faktisk måle hvilke tiltak som virker. Jeg gleder meg til å få besøk av dem på min gård.

Som bonde vet jeg at endringer i temperatur, tørrere somre, mer intens nedbør og sterkere vind skaper problemer for matproduksjonen. Heldigvis er det mange forbrukere som også er opptatt av å begrense utslippene mest mulig for å unngå de verste utslagene av klimaendringene. Jeg er stolt av å være en del av ei næring som tar dette på alvor. Derfor må det ikke bare være slik at Norske varer skal være de mest klimavennlige matvarene du får kjøpt, men også at vi har et kontroll- og dokumentasjonssystem som gjør at forbrukeren har tillit til dette.

Trenger også tilrettelegging fra myndighetene

Stortinget har sagt at de ønsker en økt matproduksjon i Norge, samtidig som vi skal oppfylle internasjonale klimaforpliktelser. Det synes jeg som bonde er bra. Men i tillegg til entusiasme og endringsvilje fra bønder og næringsmiddelindustri trenger vi noe tilrettelegging fra myndighetene.

-          Fortatt mulighet til å regulere produksjonen i tråd med markedet vil gi minst mulig unødvendig produksjon og matsvinn og dermed også være et viktig klimatiltak.

-          Invisteringsvirkemidler som kan sikre utvikling på alle typer gårder over hele landet vil være viktig for å kunne utnytte flest mulig ressurser på en bærekraftig måte

-          Å beholde et importvern som beskytter norsk produksjon vil være enda mer nødvendig i en situasjon der vi har høyere standarder og krav til den innenlandske produksjonen, hvis vi skal unngå at den blir utkonkurrert at de matvarene som er både er produsert med mer klimaavtrykk og i tillegg transportert over lange avstander.

 

Av; Elisabeth Irgens Hokstad, medlem av rådet og eierutvalget i Øst

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås