Meny

Kvoteordningen, overproduksjon og melkebehovet

Jeg er glad i alle debatter som foregår rundt selskapet vårt, yrket vårt og melka vår. Debatt betyr meninger og meninger betyr at vi bryr oss. Det er et godt grunnlag. Derfor er det fint at meningene og innspillene vi har i eierorganisasjonen vår kommer fram i debatten rundt overproduksjonsavgiften de siste dagene. Her er mitt bidrag.

La oss ta det aller viktigste først: Kvoteordningen er viktig for oss. Den skal bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet for oss melkeprodusenter og er et viktig verktøy for å sikre melkeproduksjon i hele landet og en bedre prisVi er tjent med at vi klarer å tilpasse tilbudet til etterspørselen – det betyr bedre økonomi for oss alle. Usikkerhet og spekulasjon er vi ikke tjent med.  

Hadde overproduksjon vært uten konsekvenser ville kvoteordningen vært uten verdi. Når vi diskuterer dette i styret og tar avgjørelser så er trygghet, langsiktighet og forutsigbarhet nøkkelord. 

Og så har jeg lyst til å ta med et par momenter av ren fakta, slik at vi alle vet hvordan dette fungerer. 

  • TINE Råvare og TINE industri betaler akkurat det samme for melka over kvote, som innenfor kvoten. 

  • Overproduksjonsavgiften, akkurat som omsetningsavgiften, forvaltes av Omsetningsrådet og Landbruksdirektoratet. Disse pengene brukes til å forvalte kvoteordningendekke kostnadene til markedsregulering, som bla lagring av Norvegia fra 1. kvartal til sommeren, og dekke kostnader til utkjøp av melkekvoter.  

Også var det annerledesåret 2020 da, som har gitt oss produksjonsmuligheter og et forholdstall som er økt flere ganger. Og som vi alle vet; vi jobber med en biologisk produksjon. Vår vurdering i juni var at vi ikke kom til å få inn mye mer melk løpende om vi slapp kvotene helt fri og satte null i overproduksjonsavgift. Det aller største behovet hadde allerede meldt seg og ville være gjeldene gjennom sommeren og høsten. Et frislipp ville gi oss en langt mer uoversiktlig inngang til 2021 – mere melk inn i året og større utfordringer enn nødvendig for tredje kvartal i 2021. Vi ender opp med, som så ofte ellers, behovet for å tenke langsiktig. 

Vi må tenke høsten 2021, og signaleffektene det ville vært hvis de som har tilpasset seg årets vanskelige situasjon nå skulle se at det var fri kvote ut året – og hvilke langtidseffekter det ville hatt. Hadde departementet fjernet overproduksjonsavgiften ville det i praksis bety at avgiften for de få som produserer for mye forsvinner – og økt behovet for omsetningsavgift for alle 

Det er viktig å få med at det ble en utilsiktet effekt hvor noen kunne risikere å levere melk og få et minusoppgjør. Det har vi nå satt inn tiltak for at ikke skal skje. Det er også verdt å nevne at man får etterbetaling per liter levert melk – inkludert det du har levert over kvote, så hvis det er noen der ute som vurderer å dumpe melka: Vær så snill å ikke gjør det. Det er ikke lønnsomt for noen og det er heller ikke bra med tanke på matsvinn og bærekraft. 

TINE har vært til stede i butikkene over hele landet gjennom hele pandemien med melk, ost, smør og yoghurt. Akkurat som det norske folk forventer. Så langt vi kan se nå skal vi klare dette framover også.  

Vi har en lav beholdning av skummetmelkpulverFor å kunne dekke dette behovet på kort sikt, fant vi det, som markedsregulator, riktig å be direktoratet om å sette tollen ned nå. Her er det verdt å huske at det importeres skummetmelkpulver til Norge hvert eneste år. Tollnedsettelsen gjelder i 6 uker fram til 15. desemberTINE importerer ikke, men dette gir andre en mulighet til å importere i en kort periode uten at det er spesielt lukrativt. Når vi kommer til 24. desember og alle har gjort unna julehandelen, da kommer tørkene våre til å gå for fullt. 

Til slutt vil jeg si: Vi har så langt klart oss godt gjennom 2020 og det er lagt ned en formidabel innsats fra ansatte og eiere. Vi har vært tidlig ute for å signalisere behovet for 2021 slik at det skal bli enklere og mer forutsigbart å planlegge. Det vil ikke komme som en stor overraskelse, men vi vil ha en utfordring med melkekurven vår neste år også. Om sommeren og i tredje kvartal trenger vi mer melk og det er ikke ønskelig å stimulere til enda større leveranser tidlig og sent på året. Klarer vi dette – sammen, bidrar vi til å få til et bedre resultat for selskapet vårt som igjen gir etterbetaling. Det er bra for alle. 

Marit Haugen 

Styreleder i TINE SA

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås