Meny

Krev mer. Yt mer.

2013 er et tilbakelagt kapittel, og vi er godt i gang med et nytt år. Fjoråret var året den etter hvert så berømte prosenttollen på ost trådte i kraft, og importen av faste hvite oster flatet ut. Prosenttollen var en nødvendig forutsetning for fortsatt å kunne hevde oss i konkurranse med utenlandsk ost. På lenger sikt, en forutsetning for å opprettholde melkevolum og utnyttelse av anleggene våre. Importen av andre produkter som yoghurt fortsatte imidlertid å øke.

Det som vi likevel vil huske best fra 2013 er regjeringsskiftet. Med det fikk vi en mørkeblå landbruksminister. En minister som ønsker å bli husket som den som reformerte landbruket, og som mener at i en vakker verden regulerer markedet seg selv. En kombinasjon som mildt sagt skaper usikkerhet. Det bredte seg ytterligere usikkerhet da EU-ministeren ville dra til Brussel og varsle reversering av prosenttollen på ost, noe Venstre fikk satt en midlertidig stopper for.

Stadig økende konkurranse og mindre forutsigbare rammebetingelser vil kreve mer av oss. Vi må rett og slett stole mer på oss selv. Politisk drahjelp blir det mindre av i årene som ligger foran oss. Det betyr at vi må sørge for å drive virksomheten effektivt og ta ut potensialet i alle ledd. Kanskje må vi legge til side noen prinsipper og ta tøffe forretningsmessige beslutninger for å være konkurransedyktig.

I høst ble resultatforbedringsprogrammet STYRK lansert. STYRK handler om å skape en mer markeds- og endringsorientert organisasjon i TINE, en organisasjon som styrker TINEs konkurransekraft gjennom effektiv samhandling. STYRK handler om å skape en kultur for kontinuerlig forbedring, og en organisasjon som tåler raske endringer uten å miste kraft. Forbedringene gjennom STYRK skal gi en årlig resultateffekt på 750 millioner kroner innen utgangen av 2015. Målet er ambisiøst, krevende og nødvendig.  

Skal vi styrke konkurransekraften inn i fremtiden må vi stille krav om mer effektiv samhandling i hele verdikjeden, også til oss selv som leverandører og industrieiere.

Krev mer. Yt mer.

Nina Kolltveit Sæter, nestleder i konsernstyret

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås