Meny

Kommunikasjon

Torstein Grande
Torstein Grande

Resultatet gjennom melkepris er det en ofte bruker som mål på hvordan vår virksomhet i TINE har gått. I år har styret sagt at vi har et tilfredsstillende resultat tatt i betraktning de utfordringene som har vært. Budskapet har gjennom året i stor grad hatt oppmerksomheten rundt utfordringene, og vi har dermed ikke skapt store forventninger til resultat/melkepris.

Derfor har tilbakemeldingene på melkepris stort sett vært overraskende gode både i Rådet og årssamlingene, selv om styret ikke er mer enn tilfreds. Vi har altså snakket oss ned og fått tilfredse eiere. Er vi for lite krevende og kritiske til vår ledelse? Lar vi oss blende av ubevist/bevist kommunikasjon?

Norsk landbruk er som aldri før satt på dagsorden, og med det også TINE. Det jobbes nær sagt daglig i alle redaksjoner, både landsdekkende og lokale, for å fronte stoff om landbruket. Kritisk vinkling selger best og har fått mye fokus. Palmeolje og utenlandsk bearbeiding er det som sist har vært på agendaen, og mer vil sannsynlig komme, uten at en vet hva og med hvilken vinkling. TINE kommunikasjon gjør en god og viktig jobb med å balansere, korrigere uriktige påstander som vedrører TINE. Vel så viktig jobb er det proaktive arbeidet med å selge inn gode historier og fakta om TINE slik at vårt omdømme får pluss poeng. Her blir det lagt ned mye godt arbeid fra våre kommunikasjons medarbeidere! Kommunikasjon er viktig og vil gi føringer for hvordan eiere/ansatte og verden rundt oss oppfatter TINE!

Med denne kommunikasjonen vil jeg takke for at jeg har vært så heldig å få være med på TINES reise gjennom mange år, Takk for meg!

Torstein Grande,
konsernstyremedlem og regionstyreleder Midt-Norge

 

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås