Meny

Kaos eller orden?

Den siste uka har vi hatt etterlengtede sommertemperaturer i Valdres. Mange har brukt dagene til å få andreslåtten unnagjort. Dyra i fjellet ser også ut til å kose seg med bedre temperatur og oppholdsvær.

Det har vært en rolig sommer på mediefronten for TINE og de fleste norske melkebønder. I EU derimot råder det sinne og frustrasjon. Melkeprisene stuper til bøndenes store fortvilelse. Årsaker til prisfall er stopp av handel med Russland og lavere etterspørsel i Kina, Midtøsten og Nord-Afrika.  EU valgte å gjennomføre oppheving av melkekvoter på tross av allerede vanskelige forhold for omsetting av melkeprodukt. Markedsliberalistene vil hevde at oppheving av melkekvoter er bra og at produksjon og marked vil komme i balanse etter hvert. Hva de mister på veien kan medføre store endringer for distrikt, kulturlandskap og industri.  I et marked uten mulighet til å balansere etterspørsel og produksjon, vil prisene svinge mye og produksjonsvolum naturlig nok variere. Jeg føler virkelig med våre yrkesfeller i EU i dagens situasjon.

I Norge er også markedsbalansering til vurdering. Markedsbalanseringsutvalget leverte sin rapport 24. juni. Et samlet utvalg slår fast at markedsordningene fungerer etter hensikten, - sikrer bonden avsetning for produkter, gir sikkerhet for pris og demper prissvingninger. Det gir mer stabile forhold for bonden så vel som industri, handel og forbruker. Alle utvalgets aktører i verdikjeden for mat slutter opp om markedsordninger (7 av 11 medlemmer i utvalget ). Evalueringen gir ingen indikasjon for at markedsordningene gir negative effekter for forbruker eller for konkurranse i markedet.  Markedsordninger gir muligheter for å sette inn tiltak for å nå politiske målsettinger. Dagens norske markedsordninger er avgjørende for landbruk over hele landet og de ivaretar norsk matmangfold. Men jeg innser selvsagt at mange politikere og ikke minst finansfolk ønsker all form for regulering bort. For dem er liberalisme og økonomi blitt målet og ikke et redskap til beste for landet.

Jeg håper dagens kaos i EU vil vekke mange til å se nødvendigheten av å kunne ha ordninger for å balansere produksjon i forhold til markedsbehovet. Markedsordningene bidrar til å nå Stortingets mål om økt matproduksjon, et landbruk over hele landet og en variert bruksstruktur.  Det er opp til politikerne til sist om de vil ha en hånd på rattet eller ikke.

Helga Thorvik Ulven,
Konsernstyremedlem TINE SA

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås