Meny

Inntrykk fra årssamlingene.

Turid Næss.
Turid Næss.

Årssamlingene i 2015 er akkurat gjennomført. Der ble tidenes beste resultat for TINE presentert. Forslaget på etterbetaling til eierne på 43 øre pr. liter, er det beste i TINEs historie. Sånt blir det god stemning av.

Debattene har vært rolige og reflekterte. Melkeprodusentene er opptatt av å videreføre arbeidet med å bygge et sterkt TINE for framtida. Også i året som gikk har det vært store utfordringer og tøff konkurranse, resultatet har ikke kommet av seg selv.

Inntrykket er at den nye konsernstrategien blir godt mottatt blant medlemmene, og at den vil være en god strategi for å møte framtida.Spørsmål og refleksjoner som ble debattert på samlingene gjelder både de  «nære» utfordringene, og det som skjer ute i Europa/ verden. Eierne har forståelse for at internasjonale hendelser vil føre til hardere konkurranse i meierimarkedet.

Selv om utfordringene er mange og komplekse, vil vi jobbe aktivt for å finne løsninger som vi kan leve med.God informasjon og en bedre kommunikasjon i hele organisasjonen er viktig for å få flere aktive eiere.  De nye vedtektene vil være et godt redskap for å få dette til.

Til slutt vil jeg gratulere alle melkeprodusentene som får Sølvtina og TINEs 20-årsplakett.  Dette er melkeprodusenter som har levert elitemelk i 15 år i strekk eller 20 år av 22 år.  En kjempeprestasjon som det står stor respekt av, og som gjør at TINE kan levere kvalitetsprodukter.
(Kanskje) verdens beste melk.

 Turid Næss
konsernstyremedlem/nestleder i Nord

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås