Meny

Hva er det viktigste TINE eier?

Marit Haugen
Marit Haugen

Melk og engasjerte eiere er viktig, likeså ansatte, meierier og lastebiler. Alfa og omega er likevel et godt og sterkt forhold til det norske folk.

Vi kan ikke selge 700 000 kartonger melk hver dag, 720 000 pakker ost, 341 000 pakker smør og 1,1 million bokser rømme og fløte i uka uten et godt omdømme og høy tillit fra det norske folk.   

Det er derfor hyggelig å gratulere med en 2. plass i årets Omdømmeundersøkelse. En 2. plass som føyer seg fint inn i rekken av gode plasseringer også tidligere år. Dette vitner om at TINE nettopp har et godt skussmål i det norske folk.

Undersøkelsen måler fem faktorer: Totalinntrykk, miljø og klima, samfunnsansvar og moral, økonomi og lønnsomhet og reklame og informasjon. Det norske folk legger desidert størst vekt på samfunnsansvar og moral.

En god plassering i dette NM’et er et resultat av hardt og godt arbeid over tid. Vi har utviklet TINE og stadig strukket oss litt lengre.  Å produsere og selge produkter som det norske folk vil ha er viktig. Redusert sukker i produktene, fossilfri energi på meierianleggene, #Kukraft på tanken og yoghurt på fornybar kartong, er bare noen eksempler på at TINE tar samfunnsansvar og er opptatt av miljø. 

Omdømme er imidlertid ferskvare. Konkurransen blir hardere og vi må fortsette å videreutvikle det gode arbeidet, vi blir aldri ferdig - vi kan stadig bli bedre.

TINE melka og ostens omdømme starter på gården, og dyrevelferd er et viktig og aktuelt tema. Markedet vil være en driver for dyrevelferdsarbeidet fremmover.  

Mye er veldig bra i dagens melkeproduksjon, men dersom vi lener oss tilbake og slår oss til ro vil posisjonen svekkes.  Vi må være i forkant, og gjennom det kan vi selv være med å definere god dyrevelferd, og signalisere at vi vil jobbe med det. 

Forbrukerne vektlegger andre ting enn det vi gjør. Spesielt kommer dette til syne i forbindelse med dyrenes mulighet til naturlig adferd, det ser ut til å bety mye for forbrukerne. Diskusjonene rundt pelsdyr og burhøns er tydelige eksempler på dette.  Fokuset har ikke vært like sterkt på vår produksjon – ennå. 

Samfunnet og kundene våre setter krav til oss. Det er ingen tvil om at ulike forventninger om dyrevelferd vil medføre vanskelige dilemmaer også i vår produksjon. Adskillelsene av ku og kalv kort tid etter fødsel, avhorning og båsfjøs kontra løsdriftsfjøs er noen eksempler på slike dilemmaer vi må diskutere.  Dilemmaer som ikke blir borte selv om vi lar være å snakke om dem, de kommer bare mer uforberedt.  

Møtene i produsentlagene i høst og vinter vil være gode arenaer for slike diskusjoner. Hva er god dyrevelferd og hvorfor er dette viktig?

Målet er at vi gjennom økt kunnskap og kontinuerlig forbedringsarbeid på gårdene våre skal sikre en god dyrevelferd og et fortsatt godt og sterkt forhold til det norske folk.

Av; Marit Haugen, medlem av Styret i TINE

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås