Meny

Hjelp! Sporer!

Elisabeth Irgens Hokstad.
Elisabeth Irgens Hokstad.

Sporer i melka er noe mange frykter og kanskje spesielt nå i år der mange har hatt vanskelige innhøstingsforhold. I tillegg ble det i fjor vedtatt et nytt regelverk for avregning av sporholdig melk, som mange er usikre på konsekvensen av. For å få direkte kontakt mellom de som jobber med dette i TINE og en del bønder som er opptatt av samme tema, ble det i starten av oktober gjennomført 3 møter sør i Rogaland der jeg fikk være med å lære.

Først og fremst; sporer skaper store problemer på meieriene våre, ødelegger de ferdige produktene og kan medføre store kostnader. Aerobe sporer som lever i luft, kan ødelegge de flytende produktene og i verste fall gi symptomer på matforgiftning. Anaerobe sporer ligger på lur i silo og rundballer, og begynner å utvikle seg hvis de kommer inn i en ost slik at hele partier med ost blir ødelagt. Og selv om det er montert utstyr på meieriene som kan redusere sporeinnholdet i melka, er det andre virkemidler man hadde før, som ikke kan brukes lenger. Skal vi lage stadig bedre produkter som kan konkurrere med både innenlandske og utenlandske meieriprodukter må vi faktisk være «fullt på høyden med det beste i utlandet». Vi må rett og slett levere verdens fineste melk.

Forebygging og brannslukking

Det er ca 400 produsenter som har et problem med sporer ut over en og annen middels eller høy prøve. Hos disse har rådgiverne i sommer fulgt litt ekstra med for å finne ut hva som kan endres og hva vi kan lære. For å unngå at sporene kommer inn i fôret handler mye om tidspunkt og metode for gjødselspredning, stubbehøyde ved slått, raking eller ikke av graset, bruk av ensileringsmidler og innpakking og lagring av fôret.  Det er ikke alltid vi gjør det vi vet er lurest, og mange ganger er det ikke mulig å få til dette slik vi helst vil. Og hvis sporene først er kommet inn i fôret og dermed inn i fjøset handler det om å ikke få den over i melka. – «Rent og tørt! Rent og tørt!», sa rådgiveren som var med på møtene, og det er en rekke tiltak som kan bidra til det. Hovedpoenget er at det er nesten 30 fagrådgivere på melkekvalitet rundt om i landet som kan komme hjem til deg å finne ut hvilke tiltak som vil virke i ditt fjøs. Ikke nøl med å be om hjelp med dette.

Det lar seg løse

Det var med en bonde på møtene som fortalte en sterk historie om hvor slitsomt det er å ikke vite hva som hjelper og frykten for å få stopp i leveransene og dermed i inntektene. Det gjorde stort inntrykk nettopp fordi man så lett kan relatere det til sin egen hverdag som melkebonde. Heldigvis har man litt tid på seg. Hvis man tar det alvorlig med en gang man får et høyt resultat, ber om hjelp fra rådgivere og setter i gang de tiltakene man blir anbefalt finner man en løsning. Denne bonden hadde klart det uten å måttet bytte til annet fôr, og rådgiveren hans var tydelig stolt av hva de hadde fått til sammen.

Regelverk

TINE må ha et regelverk som definerer hvilken kvalitet man skal ha på melka, og hva som skjer hvis man ikke leverer i henhold til regelverket. Vi fikk flere innspill på hvordan dette kan organiseres annerledes. Som styremedlem blir jobben å prøve å balansere meierienes behov for best mulig melk, opp mot bondens behov og muligheter. Det blir vanskelig, og noen vil helt sikkert ikke bli fornøyd.

Lærerikt

Det var lærerikt for meg å få være med på disse møtene, og spennende å møte mange bønder på en annen kant av landet enn det jeg har vært før. Utfordringene er heldigvis ikke så ulike enten vi bor her eller der. Og jeg må innrømme at det var et par ting som fikk litt mer oppmerksomhet når jeg kom hjem i fjøset igjen. Litt høyere turtall på viftene, en ekstra kraftig vask av melkeanlegget, litt mer oppmerksomhet på vask og håndtering av jurklutene, det er mange små ting som kan bidra. Og skulle neste sporeprøve allikevel vise høy, skal jeg ringe rådgiver med en gang.

Skrevet av; Elisabeth Irgens Hokstad, melkebonde i Larvik og medlem av konsernstyret i TINE SA

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås