Meny

Glemte de melk?

Nina Kolltveit Sæter
Nina Kolltveit Sæter

I skrivende stund rydder forhandlingspartene i jordbruksoppgjøret sammen papirene etter pressekonferansen, og folka på vår side av bordet vender nesen hjem til traktor og våronn. Forhandlingene har vært krevende, og det har vært stor avstand mellom partene. Likevel landet forhandlingene som planlagt i tide til å feire nasjonaldagen.

Hovedlinjene det redegjøres for i pressekonferansen ser positive ut. Det viktigste budskapet er at inntektsforskjellen til andre grupper faktisk blir litt mindre. Det er bra, og helt nødvendig for å skape fremtidstro i næringen.

Etter hvert som lysene slukkes i Plenumssalen i Regjeringskvartalet legges avtaleteksten ut på nettet. Bekymringen melder seg etter hvert som jeg begynner å lese. Jeg merker meg at en kun en liten andel av budsjettmidlene går til melkeproduksjonen. Inntektsvekst i melkeproduksjonen følger av produktivitetsøkning, økte priser og budsjettstøtte. Vi melkeprodusenter har tatt vår del av jobben, og stått for en betydelig produktivitetsvekst de senere årene. Vi har også tatt ut økte priser i markedet, men budsjettstøtten har ikke bidratt til økning i særlig grad. Skal vi ha en inntektsutvikling som er god nok til å sikre rekruttering må det budsjettmidler til.

Jeg leser videre, spent på hvordan avtalepartene tenker seg å styrke investeringsvirkemidlene i melkeproduksjonen. En spørreundersøkelse gjort blant melkeprodusentene høsten 2012 viste at 30 % kom til å legge ned drifta, eller var usikre på om det kom til å være drift på bruket om 5 år. I den samme undersøkelsen svarer nær halvparten at begrensninger i driftsbygning er den viktigste årsaken til at de ikke øker produksjonen. Investeringsstøtte, sammen med inntektsvekst, er nødvendig for å sikre fremtida for norsk melkeproduksjon. Igjen blir jeg skuffet. De fylkesvise BU-midlene økes marginalt, og styrking av investeringer i melkeproduksjonen er ikke nevnt spesielt.

Igjen står vi tilbake med økt målpris som nær eneste virkemiddel for å styrke lønnsomheten i melkeproduksjonen. Økt prisuttak må til, men vi må samtidig være klar over at prisøkninger på melk svekker konkurransekraften i forhold til den økende importen og til substitutter.

Har avtalepartene glemt melka, bærebjelken i norsk landbruk? Jeg bare lurer..

Nina Kolltveit Sæter, nestleder i TINEs konsernstyre

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås