Meny

Gi tilbakemelding på strategi for eierorganisasjonen

Velfungerende produsentlag er selve grunnfjellet i god eierstyring og rollen som interesseorganisasjon for medlemmene i laget. Målet er å utvikle en enda sterkere og mer aktiv eierorganisasjon framover. Nå ønsker vi din tilbakemelding på blant annet styrets størrelse og sammensetning av årsmøtet og produsentlag.

Planen var å behandle vedtektsendringer, som følge av ny strategi for eierorganisasjonen, på årsmøtet i år. På grunn av koronapandemien, ble årsmøtet gjennomført digitalt, og styret valgte å utsette saken til neste årsmøte. Her kan du lese mer om prosessen fram til årsmøtet i år og mål som ligger i jobben framover. 

Ønsker tilbakemelding fra eiere

I arbeidet framover skal eierorganisasjonen involveres i viktige spørsmål som tar for seg sentrale deler av eierorganisasjonen. I denne runden tar vi for oss styrets størrelse og sammensetning, sammensetning av årsmøtet og produsentlag. Tillitsvalgte har nylig fått tilsendt et skjema med spørsmål som omhandler dette. I tillegg kan du som enkelteier gi din tilbakemelding på spørsmålene i dette skjema. Trykk her. Vurder spørsmålene opp mot målene;

  • En sterk og aktiv eierorganisasjon med reel styringsevne 
  • Kort vei fra styret til grunnplanet, og melkeprodusenten som industrieier 
  • Tillitsvalgte med kompetanse og kapasitet til å gi retning og merverdi til konsernet 

Bred referansegruppe

Styret har oppnevnt ei referansegruppe bestående av ordfører Odd-Einar Hjortnæs, styremedlemmene Nina Kolltveit Sæter og Hege Persen. I tillegg har rådet oppnevnt rådsmedlem Nina Vangen Ranøien og produsentlagsleder Knut Harald Bergum til referansegruppa. Dette sikrer en bred sammensatt referansegruppe på flere nivåer som skal involveres i strategiarbeidet. 

Fram mot årsmøtet i 2021 skal følgende deler av eierorganisasjonen gjennomgås og vurderes; 

  • Styrets størrelse
  • Ordførers rolle
  • Størrelse og sammensetning av valgkomiteen
  • Sammensetning av årsmøtet
  • Vurdere en nedre grense for antall medlemmer i et produsentlag
  • Grundigere gjennomgang av behovet for og ansvarsområdet til kontrollkomiteen

Relaterte saker: Fortsetter arbeidet med ny strategi for eierorganisasjonen

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås