Meny

Foreslå kandidater til tillitsverv i TINE

Bilde: Leif Andreas Kvitvang
Bilde: Leif Andreas Kvitvang

Har du forslag på en melkeprodusent som du tror kan gjøre en god innsats for TINE. Vi ønsker innspill på kandidater til arbeidsutvalget i produsentlaget, i rådet, i kontrollkomiteen, i sentral valgkomite og i konsernstyret. Kandidaten kan du nominere enkelt via lenken under

 

God eierstyring

Samvirkeorganisasjonen TINE er eid og styrt av norske melkeprodusenter. Som melkeprodusenter har vi valgt tillitsvalgte til å representere oss på ulike nivå i TINE. Dette er tillitsvalgte som kommer fra små og store bruk med ulike driftsformer. Det er tillitsvalgte i ulik alder. Det er kvinner og menn med ulik bakgrunn og kompetanse. Alle har de ett felles mål – ønske om å få et sterkt og slagkraftig TINE med god eierstyring.

Trykk her for å nominer en kandidat til tillitsverv i TINE

Alle kan komme med forslag

Valgkomitearbeid består i å finne fram til kandidater som kan representere TINE og være tillitsvalgte på ulike nivå i vår eierorganisasjon.  Noen forslag får vi som valgkomite i direkte kontakt med enkeltmedlemmer. Andre forslag kommer gjennom møter der valgkomiteene ser og erfarer mulige kandidater til ulike verv. Men ikke alle ser vi. Derfor har vi laget en link her på medlem.tine.no der ALLE melkeprodusentene i TINE fritt kan komme med forslag. Gå inn på linken og nominer kandidaten du også!

Informasjonen blir behandlet konfidensielt. Forslag på kandidater blir enten oversendt til den lokale valgkomiteen i aktuelt produsentlag eller så blir forslagene lagt fram for sentral valgkomite.

På forhånd takk for ditt forslag!

 

Med hilsen

Leif Andreas Kvitvang - Leder i Sentral valgkomite.

Nominasjonsmuligheten ligger fast under menypunktet medlem.

https://medlem.tine.no/praktisk-informasjon/eierdemokrati/foresl%C3%A5-kandidat

Nye medlemmer av valgkomiteen er;

  • Bodil Mannsverk 
  • Weinche Irene Kristiansen
  • Ole Andreas Byrkjedal
  • Barbro Braastad

Se hele valgkomiteen her

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2018

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,12

Snitt fettprosent kumelk juni

4,21%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter