Meny

Fett framfor volum

Vi kumelkprodusenter har tatt på oss en formidabel oppgave i å øke fettprosenten i melka som et av flere tiltak for å dekke markedet for norsk smør. Jeg mener det er et fornuftig tiltak, fordi vi da får en mindre restandel i form av skummet melk. Kostnadene TINE har på skummetmelk minker dersom vi setter fokus på økt fettandel. Det er en bedre situasjon for melkepris enn kun fokus på volum.

Sett i kombinasjon med økt forholdstall som i år er satt til 1,03 og økt fettbetaling, er en streben etter økt fettprosent ei utfordring vi som tillitsvalgte håper alle er med på. En tiendedels økning i fettprosent fra 4,1 %, til 4,2 %, gir 3 millioner liter mer fløte eller 1800 tonn mer smør. Det monner!

Forbrukerne stiller nye krav til innovasjon og utvikling av våre produkter i takt med trendendringer i samfunnet. Norske bønder har gjennom faglige tiltak og samvirke eid industri vært utrolig flinke til å endre seg i takt med markedet. I meieriindustrien har vi for eksempel investert store summer i endringen fra konsummelk til økt forbruk av ost og andre typer meieriprodukter. Vi husker at mens industrien gikk fra tappekran til ystekar, høynet vi melkeprodusenter proteininnholdet i melka med god hjelp fra Geno og egne rådgivere, men også en ikke ubetydelig egeninnsats i form av yrkesstolthet og vilje til å oppnå høyest mulig proteinprosent og melkepris.

Nå står vi framfor en nokså lik utfordring. TINE har knyttet til seg forskere og rådgivere med svært høg kompetanse på fôring, som nå står klar til å bistå hver enkelt av oss. Vi har et ypperlig verktøy i fôringsprogrammet OptiFôr som fortjener en enda høgere oppslutning, og konsernstyret har åpnet for økt fettbetaling med 8 øre pr tiendedels prosent over 4,0.

Vi er selvfølgelig både stolt og glad for at TINE-smør er så populært. Litt frustrerende er det likevel at det for mange er vanskelig å forstå hvor smøret «kommer fra». Det er et paradoks når smøret på død og liv skal være norsk, men osten er det ikke så nøye med, heller tvert imot. TINEs rolle som markedsregulator er å balansere melkemarkedet, og målet er best mulig melkepris til eierne. Det er en daglig streben som gir store utfordringer for TINEs konsernledelse og styre når man driver en biologisk basert produksjon. For å få best mulig melkepris til eier, er det nødvendig med en helhetlig utnyttelse av alle råvarer og deres komponenter, og til lavest mulig kostnad og best mulig pris i markedet. Så enkelt og vanskelig er det!

Når vi nå skal kjøre dugnad på fett, håper jeg at vi atter en gang skal vise at TINE har eiere som med faglig dyktighet og stor interesse gjør de grep som skal til for å gi forbrukerne det de ønsker seg aller mest; norsk smør!

Anne Maren Wasmuth, konsernstyremedlem

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås