Meny

Er du med?

Foto: Trond Hodne, produsentlagsleder i Stjørdal og Meråker produsentlag
Foto: Trond Hodne, produsentlagsleder i Stjørdal og Meråker produsentlag

«Delta aktivt i produsentlagets faglige og sosiale aktiviteter», er en av 10 gode grunner for være medlem i TINE. Som produsentlagsleder så har jeg ofte stilt meg selv spørsmålet – hva er det som engasjerer og gjør at du om medlem setter av en dag eller en kveld på møte i produsentlaget?

En møteplass for erfaringsutveksling

Produsentlaget er en møteplass der vi som kollegaer treffes, der vi deler erfaringer og utveksler siste nytt om stort og smått. Gjennom produsentlaget får vi brynet våre meninger, vi får nye impulser og noen våre mest innbarka holdninger står sågar for fall. Dette bringer oss videre – og ikke minst gir det oss en god grunn til å møtes!

Fagtema som engasjerer og mat som smaker

Det som ofte viser seg er, - at når vi arrangerer sosiale happeninger som julebord og grillkveld så stiller folket mannsterke opp. De synes tydelig det er godt å komme ut og treffe gode kollegaer uten at vi nødvendigvis har et fagprogram.  Godt å koble av. Godt å være sosial. Godt å spise god mat man ikke har laga sjøl. Det som vi også gjør er at vi smetter inn et kort fagtema eller et siste nytt fra TINE også i disse møtene.

Et tema som jeg har tenkt mye på og som jeg vet vil engasjere, er dyrevelferd.  Det er et tema som ALLE har en stemme i – det opptar forbrukerne, naboen vår, ungene våre, dyrevernere, politikere – kort sagt ALLE.  For oss som melkeprodusenter er dyrevelferd jordnært, det interessant og ikke minst er diskusjonene holdningsskapende. Alle tror vi at vi har det meste på stell, men det er alltid noe som vi kan gjøre enda litt bedre.  Vi kan ha en ambisjon om å sette dagsordenen og legge premissene i debatten alene – det tror jeg ikke vi klarer.  Det vi må gjøre er at vi gjennom vår egen drift viser at vi tar dyrevelferd på alvor. Dyrevelferd er noe langt mer enn tragediene som brettes ut i media – det er det du og jeg gjør hver dag som betyr noe!

De vi aldri møter

Utfordringen for produsentlagene og for TINE, er de produsentene som av ulike årsaker ikke tar del i fellesskapet. Disse møter vi «aldri». Det er et tap for fellesskapet og det er et tap for den enkelte. Som fellesskap mister vi impulser disse ville bidratt med, som enkeltbrukere så mister de informasjon om hva som skjer og et fellesskap og en meningsutveksling som skjer i produsentlaget.

Hvordan når vi så fram til de som vi aldri møter? Det er et spørsmål jeg stadig stiller meg som produsentlagsleder. Det er ofte brukere med annen jobb i tillegg til melkeproduksjonen. De har nok en veldig travel hverdag og har vansker med å finne tid til å komme spesielt på dagmøter, men også ofte på kveldsmøter. Det de ikke rekker på dagtid hjemme må de ta igjen på kveldstid. Brukere med barn i den "verste" hente/-bringe alderen sliter nok også med å finne tid – de mangler vi ofte på kveldsmøter. I vårt produsentlag har vi derfor har vi valgt å veksle mellom dag og kveldsmøter for å prøve å få med oss flest mulig. Noen når vi med dette, men langt fra alle.

Nye verktøy gir nye muligheter

Nye verktøy for å nå enkeltprodusenten og formidle informasjon på er nyttige hjelpemidler, både for TINE og for meg som produsentlagsleder. Digitale kanaler, sosiale medier, poddkaster og bruk av medlem.tine.no er eksempler. «Direkte» kontakt fra meg som produsentleder via e-post og SMS og telefon er en annen. Uansett hvilket valg vi tar – det er viktig at vi når alle – særlig med tanke på de utfordringer norsk landbruk møter i dag og hver dag framover!

Trond Hodne

Produsentlagsleder

Stjørdal og Meråker produsentlag

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås