Meny

Er det bare landbrukspolitikk som er viktig?

Som nytt styremedlem i TINE SA’s konsernstyre er vedtektenes paragraf 2 klar på hva som er oppgaven. «..best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon og i tillegg ivareta eiernes øvrige felles interesser». Slik er marsjordren, og den er klar og tydelig.

Å være styremedlem i TINE er blant annet å lede i balansen mellom TINE’s tre roller:
-Markedsregulator
-Kommersiell merkevareleverandør
-Samvirkeforetak

Det er utfordrende å operere i dette landskapet da de tre rollene delvis drar i hver sin retning. Konsernstyret skal lede TINE på en måte som reduserer skadevirkningene av en sammenblanding av rollene. Jeg ønsker her å komme inn på noe av det som legger føringer for dette arbeidet?

Markedsregulatorrollen og samvirkebedriften er etter min mening roller som er avhengig av en landbrukspolitikk med mening for å kunne utføres. Når konsernstyret i tillegg skal nå målene vi har satt oss som kommersiell aktør i et krevende marked, er vi også i betydelig grad avhengig av hvilken handelspolitikk som føres for næringslivet her til lands.
Kanskje nærmer vi oss nå en tid da handelspolitikken blir enda viktigere enn landbrukspolitikken for å kunne skape resultater av melkebasert industri. Det er bare å oppsummere de ulike forhandlingene den norske stat deltar i på ulike nivå. Er ikke dette handelspolitikk?
Vilkår for norsk næringsmiddelindustri og volummuligheter i det norske markedet sett opp i mot muligheten for å importere varer til landet er utrolig viktig for TINE, og da selvfølgelig også for TINE’s eiere. Jeg sier ikke nå at TINE skal glemme fokuset på å bidra til en best mulig landbrukspolitikk for næringen vår. Jeg kan garantere at vi skal holde det trøkket oppe. Men kanskje bør vi øke fokuset på enkelte andre områder som også er viktige for oss som industri i dette landet. Dette handler om muligheten for og nå mål, mål som må nås om vi skal evne og nå økonomiske resultater som gir en høyest mulig melkepris for oss som eiere.

Med hilsen
Nils Asle Dolmseth, konsernstyremedlem.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås