Meny

En seier for samarbeidet

Det har vært en bra sommer for fôrdyrking de fleste steder i landet, og vi har hatt en imponerende respons på kvoteøkningene. Slik det ser ut nå, vil vi produserer ca. 50 millioner liter mer melk i år enn i fjor, og vi ligger foran prognosene fra juni.

TINE er inne i en kjempeomstilling. De senere års store investeringer er i ferd med å bli faset inn. Jobb nummer 1 nå er å få på plass industrien, noe styret og administrasjonen har fullt fokus på.

TINE endret organisasjonsmodell 20.august i år. Vi har gått fra en regionaldelt forretningsorganisasjon til en funksjonsdelt. Jeg er trygg på at den nye modellen vil gi bedre fokus på de ulike verdikjedene, noe som er viktig for TINEs konkurransekraft i en krevende framtid.

 Vi må forholde oss til en endret råvarebalanse. Etterspørselen etter fettholdige produkter er fortsatt økende. Utfordringen blir å utnytte resten av melka på en bedre måte, noe det jobbes intenst med. Rådet har diskutert dilemmaene rundt råvarebalansen; denne diskusjonen vil fortsette ute i regionene for å gi et best mulig grunnlag for TINEs innspill til avtalepartene på melkebehov og kvoter for 2013.

Regjeringen varslet i forslaget til statsbudsjett endring fra krone-til prosenttoll på flere landbruksprodukter, deriblant ost. Dette er en seier til landbrukspolitisk samarbeid. Jeg benytter anledningen her til å gi honnør til alle som har bidratt til at dette gikk gjennom: faglag, fagbevegelsen, NHO mat og landbruk, politikere og andre. Vi skal glede oss over regjeringens vilje til beskyttelse av norsk matproduksjon som ligger i dette vedtaket, og samtidig ha et realistisk syn på hva vedtaket innebærer.

Prosenttoll gir ikke mulighet for en uhemmet prisvekst, men kan sikre oss en reell mulighet til bedre volumutvikling. Det er en realitet at ved små tilsetninger i eksempelvis ost, kan importører omgå tollendringen. Men brukt på en klok måte kan de nye tollreglene bidra til en positiv utvikling i melkeproduksjonen.

Trond Reierstad

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås