Meny

Eierstyring og forretningsutvikling

Styreleder Trond Reierstad.
Styreleder Trond Reierstad.

Norsk melkeproduksjon er i endring. Det samme er TINE. Vi har gått fra frittstående meierier til distriktsmeierier, videre til konsern med regionale datterselskap og atter videre til konsern med en ren funksjonsinndeling av virksomheten uten regioner. Antallet eiere er halvert i løpet av en 15 års periode. En eier leverer i dag i gjennomsnitt om lag dobbelt så mye melk som for 15 år siden.

Selskapet har vokst og samtidig har kompleksiteten økt kraftig. TINE har i dag 20 milliarder i omsetning og over 5000 ansatte. Produktspekteret er vesentlig større, og lover og regler knyttet til økonomi, revisjon og regulering vesentlig mer komplisert enn før. Forskning og markedsføringsinnsats øker mens antallet ansatte i produksjon faller. 

Vi gjennomfører fysiske møter, telefonmøter og nettmøter, vi skriver brev og bruker fagtidsskrifter, vi har medlemssider i Bondebladet, vi kommuniserer på e-post, gjennom blogger eller kommentarfelt på våre nettsider, vi er på Facebook, Twitter osv. Likevel får jeg av og til høre at det er for stor avstand i organisasjonen og vanskelig å nå fram med synspunkter.

Vi har 230 produsentlag med til sammen nesten 1500 tillitsvalgte i arbeidsutvalg og valgkomiteer. Vi har distriktsmøter, regionmøter, årsmøte og rådsmøter. Vi har områdeutvalg, regionstyrer, råd og konsernstyre. Likevel får jeg av og til høre at TINE er administrasjonsstyrt.

Jeg tror dette skyldes at eiere av og til føler avmakt. Det er sikkert flere årsaker til dette, men en utfordring er etter mitt syn at vi ikke har evnet å tilpasse eierstyringen til de voldsomme endringene som har vært i bedriften og samfunnet rundt oss. Vi har fortsatt for stort fokus på det praktiske og konkrete. Her har vi som tillitsvalgte lite merverdi å tilføre fagekspertenes og spesialistenes vurderinger. Vi bruker mye ressurser på formaliteter og drifting av eierorganisasjon, og lite tid på strategiske vurderinger. Jeg har grunnleggende tro på verdien av de manges gode skjønn. Jeg er overbevist om at TINEs eier både har vilje og evne til å lede sitt selskap på en god måte også framover.  Men jeg er også overbevist om at dette forutsetter en bevisst jobbing med å utvikle, effektivisere og målrette eierstyringen vår. 

Samfunnet rundt oss vil ikke bli enklere. TINE vil bli en enda mer kompleks organisasjon og enda mer avhengig av eksperter. Endringene vil gå raskere og behovet for hurtige tilpasninger vil bli større. Styret har vedtatt å sette i gang en organisasjonsprosess. Vi ønsker en åpen og bred debatt i eierorganisasjonen om hvordan vi skal kunne ivareta våre eierinteresser på en best mulig måte i en stadig mer sammensatt verden. Jeg håper hele organisasjonen tar dette på alvor og involverer seg på en åpen måte. Vi skal ikke kaste over bord gode systemer og rutiner, men vi må være åpne for endringer. TINEs eiere har vært blant de fremste til å utvikle sin forretningsvirksomhet, og har bare i løpet av de siste 20 årene endret sin industri fra over 100 meierianlegg til drøye 30 høyteknologiske bedrifter. Jeg ser fram til at en så endringsvillig organisasjon kan bruke et år med fokus på en tydelig målretting og videreutvikling av eierstyringen.

Med ønske om en riktig god sommer

 Trond Reierstad, styreleder

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås