Meny

Eierskap og eierstyring

Sjøl om årsmøtet 2012 sa nei til å redusere antall eiervalgte i konsernstyret og enkelte andre fora, vil det for framtida være behov for mindre fora, med mer tid til den enkelte deltaker, for å sikre bedre og mer djuptgående analyser og debatt.

I TINE, som i andre landsdekkende bedrifter, er det store dilemmaet geografi og antall. Direkte møte mellom eier og valgte/ansatte toppledere er limet for en landsdekkende samvirkebedrift. Samtidig representerer geografien og den store bredden i kultur, klimatiske rammevilkår og tidsfaktoren for den enkelte eier, minimumskrav til representasjon og nærhet. Blogger og andre digitale plattformer gjør det mulig med mer nærhet over store avstander, men slike digitale flater inneholder en del andre fallgruver, slik at de ikke uten videre kan erstatte fysiske møteplasser.

Den enkelte eiervalgte tillitsperson må i framtida i større grad enn i dag, også ta med seg synspunkter en sjøl er uenig inn i bestemmende fora, for å sikre at alle saker får en grundig behandling hvor alle argumenter kommer opp.

Spørsmålet om administrasjonsstyrt kontra eierstyrt er i liten grad et spørsmål om geografisk avstand. Derimot er det i veldig stor grad snakk om kompetanse, åpenhet, og kommunikasjon. Våre eiervalgte må stå fram, - og ha sjøltillit som, - og være, kompetente og ansvarlige eiere. En god leder, er en som har enda dyktigere medarbeidere og kollegaer til å løfte fram aktuelle problemstillinger, finne alt relevant saksgrunnlag, og gi gode analyser for hva som skjer ut i fra forutsetninger som er variable. Den gode tillitsvalgte må da være kompetent til å stille gode kontrollspørsmål, søke opp annen relevant informasjon, og gjøre strategiske valg som er i tråd med grunnleggende verdier i bedriften.

Framtidas eiere vil, og må være mer kompetente bedriftsledere, enn gårsdagens eiere, fordi de skal styre en bedrift, som er enda større, mer kompleks, og mer prisgitt et større marked, enn tidligere. TINE og andre samvirkebedrifter må gi interesserte eiere mulighet til å videreutvikle seg, sjøl om vedkommende ikke kommer inn i, eller er på veg ut av tillitsverv. Kompetansen vil likevel komme landbruksnæringa og samfunnet til gode, og bidra til mer engasjert og kompetent eierdialog.

I dag bruker vi store ressurser på eieraktivitet. Det er viktig for å bygge fellesskap og solidaritet. Men eieraktivitet og eierengasjement er ikke synonymer. Etter min mening bruker vi for lite ressurser på å bygge eierengasjement og eierkompetanse. Kanskje bruker vi for mye på eieraktivitet?

Jørn Haugli Lunde

Eier i TINE SA

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås