Meny

Egendistribusjon i TINE SA

Elin Aarvik, medlem av konsernstyret i TINE
Elin Aarvik, medlem av konsernstyret i TINE

I TINE har konsernstyret lagt fram en strategi på at vi skal ha egen distribusjon. Hvorfor ønsker vi dette, og hva er grunnen til at vi ikke går over til grossist-distribusjon slik som så mange andre aktører gjør for tiden?

I verdikjeden vår har vi en kjede fra bonde til kunde. Her har vi styringen på alle leddene selv. Setter vi bort ett av disse leddene, vil kjeden vår bli brutt og det vil være et ledd vi ikke har kontroll på lenger. Distribusjonen er et veldig viktig ledd i så måte. Nå er det vi selv som server kundene i forhold å levere varene direkte, kanskje opp til seks dager i uka til enkelte.

Vi har lovet ubrutt kjølekjede, det er vi sikret når vi kjører varene våre selv. De må ikke først kjøres til et eksternt cross-dokking lager for så å settes på grossistens biler. Dessuten er det vi selv som har best kunnskap om de varene vi selger. Våre sjåfører blir kurset i forhold til varene våre, og har stor produktkunnskap. Dette er kunnskap de kan bruke når de informerer kundene. En sjåfør som skal kjøre alle slags varer for grossistene vil ikke kunne ha tilsvarende kompetanse i forhold til alle de varene han skal kjøre av vått og tørt.

Nå som distribusjonen er blitt eget funksjonsområde i TINE og vi skal satse på distribusjon, mener jeg at det også er på tide å satse her. For å få enda bedre styring på distribusjonen, må vi få mer tilbake på egne hender. Det er en av de tingene jeg mener vi må ta innover oss.  TINE har i dag en ganske stor prosent innleid transport særlig i enkelte regioner. All distribusjon hvor vi leier 50 til 100 prosent kapasitet på bilen, mener jeg må tilbake på våre egne hender. De siste prosentene vi mangler på full bil, bør vi selge til andre aktører, og ikke omvendt.

Vi blir kun best hvis vi holder en hånd på dette selv. Da vil vi bli både mer fleksibel og lettere kunne kurse de sjåførene vi har. Vi har da full kontroll på hvem som kjører for oss til en hver tid. Det er vi som ansetter sjåførene og veit hvordan de fungerer både opp mot oss og kundene. Det vil være en av våre store fortrinn i forhold til konkurrentene, våre kunder og i forhold til omdømme.

Elin Aarvik, medlem av konsernstyret i TINE

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås