Meny

Drikkemelk er fokusområde

Helga Thorvik Ulven
Helga Thorvik Ulven

Forbruket av drikkemelk er viktig for volum og lønnsomhet for melkeprodusentene. Forbruket pr person i Norge har gått ned over mange år. Mens vi brukte 180 liter drikkemelk per person i 1970, var forbruket i 2011 97,94 liter. Det tilsvarer en nedgang på 45 prosent. TINE Melk er et prioritert område for konsernstyret og konsernledelsen og har av den grunn vært fokusområde over flere år.

Opplysningskontoret for Meieriprodukt/melk.no gjennomførte i 2012 en omfattende analyse av nedgangen i melkeforbruket.  Analysen ga ikke ett svar med to strek under, men viste flere årsakssammenhenger. De viktigste funnene er endring i livssituasjon og måltidsvaner, holdninger og livsstil samt økt konkurranse i drikkevaremarkedet.

TINE har satt i verk flere tiltak for å stimulere til mer melkesalg. I bunnen må kvaliteten være god i hele verdikjeden fra fjøsdøra til ferdig produkt. Det er gjort tiltak for å øke holdbarhet, arbeid med melk styrker kroppen og større valgfrihet i produktspekteret.  Vi har lansert Styrk, laktoseredusert og laktosefri og ikke minst regional melk og stølsmelk. Vi samarbeider også med melk.no for å øke kunnskap i befolkningen om melk og meieriprodukt basert på saklig og vitenskapelig grunnlag.

Det er gledelig å se at forbruket av drikkemelk viste en vekst på 0,15 prosent i 2013 sammenlignet med 2012. Dette tilsvarer 700 000 liter melk. Befolkningsveksten er større enn veksten i totalt volum, og det betyr at forbruket per person har gått ned med 0,6 prosent. De to forgående årene har nedgangen vært 2 prosent. Det er for tidlig å si om økningen i melkesalget er starten på et trendskifte, men jeg mener at summen av mange gode tiltak har bidratt til å bremse nedgangen vi har sett over mange år. TINE Melk er også i 2014 et viktig fokusområde, og det vil fortsatt gjøres mange tiltak overfor forbrukere og våre kunder.  

Helga Thorvik Ulven, konsernstyremedlem

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås