Meny

Digitalt møte for økoprodusentene i TINE

Nylig møttes om lag 60 av de 240 økoprodusentene i TINE på Teams. Møtet ble ledet av nestleder i styret, Rolf Øyvind Thune. Tema var muligheter og utfordringer for norsk økomelkproduksjon.

Flere økoprodusenter opplever økte priser på innsatsfaktorer og svekket økonomi som en utfordring. Formålet med møtet var å diskutere muligheter og utfordringer i økomelkproduksjonen.  

Har tro på økologisk melkeproduksjon

Oppslag i Nationen den siste tida gir et feil inntrykk. TINE har fortsatt tro på økologisk melk, til tross for hard konkurranse. Det er viktig at norsk landbruk dekker forbrukernes ønske om økologisk melk. TINE tegner derfor fortsatt nye kontrakter med økoprodusenter i de områdene hvor vi klarer å nyttiggjøre oss økomelka. Dette understreket både Rolf Øyvind Thune, nestleder i styret, og konserndirektør Johnny Ødegård.

Bekymret for lønnsomheten

Økologisk melkeprodusent i TINE Tor Jacob Solberg, var på forhånd utfordret til å holde innlegg i møtet. Han uttrykte bekymring for lønnsomheten i økoproduksjonen, og pekte på tiltak på kostnadssiden og inntektssiden.
Selv om markedet går litt opp og ned, er det liten tvil om at en del av de norske forbrukerne ønsker økologiske meieriprodukter. Vi står for en viktig del av mangfoldet, og kan også på noen områder vise vei i utviklingen i en positiv retning innenfor agronomi, dyrevelferd og ressursnyttelse. Jeg mener det er helt nødvendig at det settes i gang tiltak som bedrer økonomien på kort sikt før produsentmiljøet rakner, sa Solberg i møtet.

Opptatt av å løfte øko i fellesskap

Vi må jobbe sammen, både produsenter, faglag og næringa for å styrke øko framover, både på kostnadssiden og inntektssiden.  Det er også viktig at vi klarer å snakke opp økologisk melkeproduksjon, uten å snakke ned den konvensjonelle. Så må vi løpende vurdere hva som trengs av virkemiddel for å dekke behovet og hva som er forbrukernes reelle betalingsvilje for økomelk, sa Rolf Øyvind Thune.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås