Meny

Det framoverlente TINE

TINEs ledelse velger å gjennomføre nye offensive satsninger, for å møte framtidens markedsutfordringer. I juni og juli besluttet konsernstyre å investere over 500 millioner kroner i bygninger og nytt avansert produksjonsutstyr på Frya og Tretten i Gudbrandsdalen. Sysselsettingseffekten over tid er beregnet til ca 30 personer, og vil bli kjærkomne arbeidsplasser i regionen.

Bakgrunnen for disse satsningene er underkapasitet i dagens produksjon, stor tro på fortsatt vekst i disse produktkategoriene, og behov for ny teknologi.  Cottage Cheese, filtrert yoghurt og de ulike grøtproduktene våre, har hatt en eventyrlig vekst, og våre trendanalytikere tror at denne veksten vil bli langvarig.  Bak slike beslutninger ligger det grundige økonomiske vurderinger, men også en god porsjon framtidstru.  Og for oss som samvirkebedrift, er denne kollektive framtidstrua uhyre viktig.  Først og fremst trua på et framtidig godt marked for de produktene vi velger å produsere, men også trua på at riktig produksjonssted blir valgt.  Jeg er overbevist om at vi her har gjort noen gode beslutninger, som vil kunne bidra positivt til utbetalingsprisen på melkeliteren.  All aktivitet i TINE skal bidra til å kunne gi oss melkeprodusenter en best mulig utbetalingspris.  Det er jo det det hele dreier seg om!

TINEs evne til å være framoverlent i både daglig drift og i offensive nysatsninger, er helt avgjørende for å skape robusthet inn i framtiden.  Og til å hjelpe oss med dette har vi heldigvis svært mange dyktige ansatte, som daglig gjør sitt ytterste for at vår bedrift skal lykkes best mulig økonomisk og omdømmemessig. Melkeprodusentenes kollektive eierskap kombinert med de ansattes evne til å yte sitt beste for oss, er og har vært nøkkelen til suksess.  Vår styringsmodell har i praksis vist seg å være en suksesshistorie.  Nå blankpusses modellen ytterligere, for bedre tilpassing til vår tid. 

«Hemmeligheten ved suksess er å alltid ville noe.» sit. E. Dickinson.  Vårt TINE vil noe !

 Lars Woie, medlem av konsernstyret i TINE

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås