Meny

"D e itjnå som kjæm tå seig sjøl"

«D e itjnå som kjæm tå seig sjøl» synger Hans Rotmo. Vi vet alle at vi må komme i gang med våronna, tilføre jorda gjødning, få kornet og grasfrøet i jorda, før vi går direkte over til å sette i stand beiter for sesongen, få dyra ut på beite, klargjøre utstyr og starte på grasslotten, så er det på han igjen, overgjødsling av enga, sprøyting av korn, vedlikehold av bygninger, ny grasslott, kornhøsting, osv…..

Vi lurer oss til noen fridager innimellom, en fisketur, noen dager på jakt…. Det er allikevel ingen ting som er bedre enn følelsen av å være ferdig med sesongen, vite at man har nok rundball, god kornavling i hus…. Følelsen av å ha fått høstet godt av det man har sådd…..

Plutselig er det Jul igjen…. Før planlegging av neste sesong starter…. kanskje hugge litt skog, for å lage materialer til neste vedlikeholdsprosjekt, kanskje dyrke litt mer jord…. osv.…Og som en rød tråd gjennom hele året…. gjennom alt vi gjør….. ligger vissheten om at  «det e itjnå som kjæm tå seig sjøl»

En telefon til FK og kornet blir hentet…. en telefon til Nortura og slaktedyr blir hentet….. melka henter TINE «tå seg sjøl»….  Felles for alt er at pengene kommer inn på konto til rett tid.

Det også «kjæm tå seig sjøl»…    Eller gjør det det??   Jeg trenger ikke tenke på annet enn å produsere melk, kjøtt, korn… og det blir jeg stadig bedre til… jeg produserer mer og mer, og tar det som en selvfølge at samvirkebedriftene våre skal omsette varene mine «tå seig sjøl» 

På samme måte som at jeg må gjøre en innsats for at graset skal gro, at kornet skal vokse, at dyra skal holde seg innenfor gjerdet gjennom beitesesongen, må jeg også gjøre en innsats for at samvirke skal kunne være istand til å omsette produktene mine….

Hvordan kan jeg så gjøre det?   Jo… gjennom å engasjere meg, å bry meg…   samvirkene ble opprettet av våre kloke forfedre, skal de vokse og utvikle seg må vi fortsette å engasjere oss….. Det kan vi gjøre på mange måter, som tillitsvalgt, men også gjennom å møte opp på produsentlagsmøter, å engasjere seg i debatten, å komme med innspill.

Her har vi alle en viktig rolle….  å skape en atmosfære, en arena hvor vi som eiere føler det trygt å engasjere seg, å sikre at alle gode innspill kommer frem, det er vi helt avhengig av.

«D e itjnå som kjæm tå seig sjøl» Heller ikke gode samvirkebedrifter! 

Vi skal også i året som kommer utvikle den arenaen…. Dette på grunn av mange engasjerte eiere og Tillitsvalgte som jobber godt sammen, vi er alle forskjellige, men tilsammen utfyller vi hverandre godt og det gir resultater!

 Vi har startet på et nytt år med nye utfordringer, ny organisering, og mange gode medlemsmøter.

Jeg gleder meg til nok et år som tillitsvalgt, gleder meg til å jobbe sammen med andre tillitsvalgte, og gleder meg til å delta på medlemsmøter og samlinger for å bidra til å utvikle TINE videre!

Godt Nytt År.

Jørn M Vaag

Rådsmedlem i TINE og Leder av eierutvalget i Midt.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås