Meny

Arbeidsgruppe skal utrede produksjon på flere kvoter

Foto: Marit Haugen. Medlem av Styret i TINE SA
Foto: Marit Haugen. Medlem av Styret i TINE SA

I forbindelse med næringskomiteens behandling av jordbruksmeldinga ønsket komiteens flertall å utrede enkelte elementer i kvoteordningen for melk knyttet til kjøp, salg, leie etc av kvoter. Marit Haugen fra styret i TINE deltar i arbeidet og ønsker innspill fra deg.

Komiteen viser til at det hvert år betales betydelige beløp fra næringen og til bønder som har sluttet med melkeproduksjon eller gått ut av næringen. Komiteen mener dette ikke er bærekraftig over tid, men erkjenner at det er krevende å gjøre endringer i ordningen 

Her kan du lese hele merknaden fra innstillingen.

Komiteens flertall ba om at det settes ned et utvalg der blant annet representanter fra jordbruket er med, for å komme opp med en utredning for hvordan dette systemet eventuelt kan legges om. 

Marit Haugen er TINEs representant 

Arbeidsgruppa som ledes av Landbruks- og matdepartementet består av flere representanter fra næringa. Styremedlem Marit Haugen er TINEs representant. Det er ingen enkle og raskeløsninger på dette område, sier Haugen. Men innstillingen fra næringskomiteen gir oss mulighet til å få en oppdatert analyse og å kunne vurdere eventuelle tiltak og konsekvenser. Jeg ønsker gjerne innspill fra medlemmer i kommentarfeltet her(krever innlogging).    

Arbeidsgruppa skal; 

  • Kartlegge utviklingen i produksjon på flere kvoter.  
  • Beskrive ulike måter å organisere seg på ved produksjon på flere kvoter.  
  • Så langt det er mulig presentere utvikling i godtgjøringen for kvote ved produksjon på flere kvoter.  
  • Så langt det er muligbeskrive pengestrømmen godtgjøringen for kvote utgjør, herunder om mottakerne av godtgjøringen fortsatt driver landbruksnæring.  
  • Vurdere endringer i bestemmelsen om produksjon på flere kvoter i forskrift om kvoteordningen for melk.  

 

Endelig rapport skal avgis innen 15. februar 2018.  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås