Meny
TINE

Bruk av internett og sosiale medier

Internett og digitale verktøy er dagligdags hos norske produsenter. I dag oppgir nær alle gårdbrukere (96%) at de bruker internett. Vår nyeste undersøkelse fra høsten 2015 viser at 89% av produsentene bruker internett flere ganger i uken, og 73% bruker det stort sett daglig.

Markedsplan 2016

TINE Rådgivings markedsplan for 2016 er en ambisiøs plan med ambisiøse mål! Den gir føringer for alle markedsaktiviteter i TINE Rådgiving. Den viser hva vi skal jobbe aktivt med gjennom året, hvilke utfordringer vi har og hvordan vi vil møte disse.

Schrødingers Katt på fjøsbesøk

Torsdag 21. januar kl. 20.25 belyser NRK Schrødingers Katt bruken av antibiotika hos husdyr og kampen mot resistente bakterier. Hygienetekniker May Britt Størset i TINE deltar i programmet. Hun viser hvordan god overvåking av juret under melking bidrar til mindre jurbetennelse og lavere bruk av antibiotika.

Nøkkeltall fra Kukontrollens årskjøring 2015

Årsrapporter og statistikk fra årskjøring 2015 er nå tilgjengelig under fanen Rapporter. Årskjøringen viser at 98,3 % av alle mjølkeprodusentene (i TINE og Q) er medlemmer i Kukontrollen i 2015. Av disse fikk 6800 av buskapene (78,6 %) beregnet et godkjent årsoppgjør mot 7040 i 2014, dvs. en reduksjon på 240 helårsbuskaper i forhold til i fjor.

Eksportstøtten fjernes i 2020

Stortinget vedtok tirsdag kveld at eksportstøtten til jordbruksprodukter, skal fases ut innen utgangen av 2020. Dette er ett år seinere enn det som opprinnelig var foreslått. Vedtaket vil få betydning blant annet for TINEs eksport av Jarlsberg.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås