Meny

Forenklinger i jordbruksavtalen

Fylkesmann Lars Sponheim skal lede en arbeidsgruppe som Landbruks- og matdepartementet (LMD) har oppnevnt for å utrede forenklinger av virkemidlene over jordbruksavtalen. Marit Bårnes representerer Landbrukssamvirke i utvalget.

Videre drift ved TM Bergen er utredet

Å drifte anlegget på Minde i Bergen i en periode på 5-8 år vil medføre et investeringsbehov på ca. 36 millioner kroner de fire første årene viser en rapport som nylig er lagt frem for konsernstyret. På nyåret settes i gang et arbeid med å finne de beste fremtidige løsningene for produksjon og logistikk i Bergen.

NHO lærer mer om TINE

NHO er opptatt av utviklingen i norsk næringsmiddelindustri og ønsker mer dybdekunnskap om meierisektoren spesielt. Derfor inviterte konsernsjef Hanne Refsholt administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO til en orientering om TINEs organisasjon, roller og konkurransebilde.

Salget av økologiske produkter øker

Halvårsrapporten om økologisk produksjon og salg somLandbruksdirektoratet la fram i dag, viser økt salg av økologiske produkter første halvår i år. Omsetningen har økt med 31% siste halvår,

Hva skjer i medlemsorganisasjonen?

Aktiviteter i medlemsorganisasjonen kommende arbeidsår var et av temaene i møte mellom regionstyreledere, konsernsjef og administrasjonen nå i høst.

Ny leder i TINE Produsentavregning

Morten Gjefsen er på plass i jobben som leder for TINE Produsentavregning. Han avløser Marit Storhaug som etter 12 år går over i stilling som fagsjef i TINE Råvare. Morten har lang fartstid fra ulike jobber i TINE, og vil ha kontorsted ved meieriet i Brumunddal.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås