Meny

Svarer på Brennpunkt-kritikk

I kveld sender NRK Brennpunkt en dokumentar de har kalt «Framtidsbonden» hvor det rettes kritikk mot måten norsk landbruk drives på sammenlignet med Sveits. Fagsjef i TINE og professor Harald Volden, har skrevet en kronikk som svarer på kritikken.

Synnøve Finden respekterer ikke tingrettens kjennelse

TINE reagerer på at Synnøve Finden ikke respekterer Follo tingretts kjennelse om å ikke utnytte TINEs registrerte og innarbeidede varemerke Jarlsberg i sin markedskommunikasjon. I helgen ble det solgt ost benevnt «jarlsbergtype-ost» i flere butikker. Samtidig mener Synnøve Finden at Follo tingretts kjennelse er sensur, mens tingrettens kjennelse er derimot et tydelig forbud mot ulovlig og kommersielt misbruk av varemerket Jarlsberg. TINE har orientert retten om dette.

TINE fikk medhold i tingretten

TINE begjærte midlertidig forføyning overfor Synnøve Finden AS om å forby bruk av Jarlsberg-varemerket i markedsføringen og salget av sin nye ost. Kjennelsen fra Follo Tingrett i dag har gitt TINE medhold og medfører at det ikke er lov å omtale, markedsføre, selge eller distribuere osteprodukter under betegnelsen «jarlsbergost-type eller tilsvarende.

Melkeproduksjon i Brennpunkt

NRK Brennpunkt sender tirsdag 16. februar kl. 21.30 dokumentaren "Framtidsbonden". Her har NRK sammenlignet melkeproduksjon og utnyttelse av beiteressurser i Norge og Sveits. TINEs fagsjef og professor, Harald Volden, er blant intervjuobjektene.

-Bare Jarlsberg® er Jarlsberg®

–Bare Jarlsberg er Jarlsberg, sier konserndirektør i TINE, Kathrine Mo, etter at Synnøve Finden markedsfører sin nye ost som «jarlsbergost-type». TINE ønsker å beskytte den internasjonalt kjente merkevaren som er bygget opp gjennom 60 år ved rettslige skritt, etter at henvendelsen om å endre markedsføring ikke har ført frem.

TINE- Ambassadører på ostekurs

I slutten av januar var flere av TINEs ambassadører på ostekurs i eierområde øst. Tilbakemeldingene etter kurset var svært gode og tilsvarende kurs vil komme i flere eierområder.

Mindre kumelk i januar

I årets første måned produserte norske bønder bortimot 139 millioner liter kumelk, en nedgang på 1,1 prosent. Derimot økte volumet av geitemelk.

TINE

Prissoner for ku og geit

Prissoner er et virkemiddel for å motivere til produksjon som samsvarer best mulig med industriens behov. Dette skjer ved at utbetalingsprisen får et månedlig tillegg eller trekk i forhold til basispris.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås