Meny

NRK besøkte TINEs mastittlaboratorium

NRK Møre og Romsdal har besøkt mastittlaboratoriet til TINE i Molde. Dette miljøet er en spydspiss i arbeidet med å redusere omfanget av antibiotikabruk blant kyr med jurbetennelse (mastitt).

Fortsatt topp fem i omdømme

TINE ligger på femteplass, som forrige gang, i omdømmemålingen RepTrak. TINE har en liten nedgang i score fra 83 til 81, men har fortsatt et fremragende omdømme.

TINE planlegger Jarlsberg®-anlegg i Irland

TINE ønsker å tilpasse virksomheten for å sikre levering av Jarlsberg® utenfor Norge. TINE starter derfor planleggingen av et Jarlsberg®-anlegg i Irland for å utvide produksjonen der. Eksportstøtten fases ut i løpet av 2020. Dette vil gjøre eksport av Jarlsberg® fra Norge ulønnsom.

Gull fra gården!

TINE har en ambisjon om å bli enda flinkere til å fortelle de gode historiene fra TINE-gårder over hele landet, men for å lykkes med dette trenger vi din/deres hjelp!

Er norsk melk brasiliansk?

I sosiale medier, aviser og tidsskrifter hevdes det at norsk melkeproduksjon er basert på brasiliansk soya og andre utenlandske råvarer i fôret. Hvis det er riktig, hvordan kan vi da snakke om en bærekraftig næring? Denne kronikken stod på trykk i Adresseavisen i april.

Med storfehelse som livsoppgave

Han regnes som storfehelsens far her til lands. Etter flere tiårs hardt arbeid med å skape ei friskere «Dagros» trer han tilbake fra sjefsjobben i Helsetjenesten for storfe.

Hjelp oss å videreutvikle TINE Bedriftsstyring

26. mai gjennomfører vi nok en konsepttest på Gardermoen, og da vil vi gjerne ha med flere melkeprodusenter for å få innspill og tilbakemeldinger. Det er helt avgjørende for oss å få slike innspill fra dere, slik at vi utvikler systemer som har verdi for dere som skal bruke dem.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås