Meny
TINE

Gi tilbakemelding på strategi for eierorganisasjonen - del 2

Velfungerende produsentlag er selve grunnfjellet i god eierstyring og rollen som interesseorganisasjon for medlemmene i laget. Målet er å utvikle en enda sterkere og mer aktiv eierorganisasjon framover. Nå ønsker vi din tilbakemelding på blant annet behovet for kontrollkomiteen, ordførers rolle og sammensetning av valgkomiteen.

TINE

Husdyrprøver skal prioriteres framover

For å redusere svartiden på husdyrprøver skal disse prøvene prioriteres framfor kjemiske analyser på leverandørprøver i tiden framover. Det gir færre kjemiske analyser i uka for leverandørprøver.

TINE

Justert basispris neste år

For å stimulere til mer sommermjølk ble basisprisen i sommer justert opp. Styret har nylig justert på satsene for 2021. Samla forskjell mellom største tillegg og største trekk i sone Landet er på 143 øre. For sone Fjord og Fjell er forskjellen på 191 øre.

Nordisk dataløsning i melkeproduksjonen går «world wide»

I 2015 ble NCDX lansert, et felles, nordisk system for automatisk overføring av data fra melkeroboter og styringssystemer i besetninger til kukontrollene i de nordiske landene. Nå er systemet solgt til store melkenasjoner som USA, Australia, Canada, Nederland og Tyskland.

Det store behovet for kumelk fortsetter i 2021

Behovet for kumelk ser ut til å holde seg høyt også neste år. Et foreløpig anslag indikerer et forholdstall mellom 1,03 og 1,05 i 2021. — Dette er gode nyheter for alle melkeprodusenter og det er viktig at vi sender dette signalet allerede nå, sier styreleder Marit Haugen.

TINE

Testing av nytt kvalitetsregelverk fortsetter

TINE har testet et nytt kvalitetsregelverk siden april i år. Flere justeringer har skjedd underveis, og testen vil fortsette til neste år. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på testregelverket så langt.

TINE

Setter ned tollen på skummetmelkpulver

Landbruksdirektoratet setter ned tollsatsen på skummetmelkpulver i perioden 3. november til 15. desember. Grunnen er at tilgangen på melk er for liten til at den norske produksjonen av skummetmelkpulver dekker markedsbehovet.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås