Meny

Nationen trekker konklusjoner på for snevert grunnlag

Nationen har et oppslag om friskere melkekyr på større gårder. Her trekker de en konklusjon ut fra antall behandlinger pr. årsku for mastitt fra årsrapporten til Helsetjenesten for storfe I 2016. Det er riktig at det i gjennomsnitt er færre mastittbehandlinger på større gårder, men en kan ikke ut fra det si at det er friskere melkekyr på større gårder.

Svakt salg fører til kostnadskutt

TINE erfarer økende konkurranse og generell nedgang i dagligvarehandelen. I tillegg opplever TINE økte kostnader knyttet til logistikk og produksjon. Dette bidrar til negativ resultatutvikling og derfor har TINE iverksatt tiltak for å sikre budsjettoppnåelse.

TINE planlegger for internasjonal vekst

TINE startet allerede i fjor vår planlegging av nytt Jarlsberg-anlegg i Irland for å sikre levering av Jarlsberg ® utenfor landet. Arbeidet er godt i gang, samtidig som en internasjonal vekststrategi må på plass for å sikre lønnsomhet og konkurransekraft i utlandet. Endelig beslutning om investering skal etter planen tas i løpet av dette året.

TINE gjør den norske melka konkurransedyktig

Det var landbruk- og matminister Jon Georg Dale som klippet snora og stod for den formelle åpninga av «Nye TINE Meieriet Frya» tirsdag. - En suksesshistorie som er i en startfase, sa statsråden.

Foreslår gjenvalg på Reierstad

Valgkomiteen i TINE SA innstiller enstemmig på gjenvalg både av styreleder Trond Reierstad og nestleder Nils Asle Dolmseth. Valgene finner sted på årsmøtet i slutten av april.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås