Meny

Konsekvenser for melkeproduksjon ved bortfall av eksportstøtte

Regjeringen la 29. mai 2015 fram en melding til Stortinget som omhandler handelspolitikk. Meldingen beskriver utviklingstrekk ved internasjonal handel og Norges posisjon i dette, samt gir prioriteringer for den framtidige handelspolitikk. Regjeringen varsler i meldingen at de vil gå inn for å fase ut all bruk av eksportstøtte i landbruket innen utløpet av 2019

TINE

Eierutvalgene i TINE SA

Torsdag 28. mai hadde eierutvalgene konstitusjonsmøte i Oslo med valg av ledere og nestledere. Her finner du oversikt over hvem de er.

Endringer i Diplom-Is-ledelsen

Salg- og kommunikasjonsdirektør og Drift- og distribusjonsdirektør i Diplom-Is har valgt å finne nye utfordringer utenfor selskapet, og vil med det avslutte sine arbeidsforhold.

TINE trenger mer økologisk melk

Meierier som driver økologisk produksjon har varslet økt etterspørsel av råstoff. Konsernstyret i TINE har derfor vedtatt at det skal åpnes for nye kontrakter for levering av økologisk melk i noen områder.

TINE og eksportstøtte på NRK

NRK har fått en lekkasje fra Regjeringen om at de går inn for å fase ut eksportstøtten innen 2019. Journalist Fredrik Solvang i Dagsrevyen var onsdag hos TINE for å få en kommentar av oss. Dette innslaget vil bli sendt på Dagsrevyen onsdag kveld. Også Sylvi Listhaug, Bondelaget og Senterpartiet skal være med i innslaget.

Melka produseres på norsk fôr

Tidligere denne uka hadde Maaemo-gründer Jon Frede Engdahl en kronikk i Dagens Næringsliv der han skaper ett inntrykk av at norske melkekyr i hovedsak fôres med soya og andre importvarer. I dagens utgave av DN svarer kommunikasjonsdirektør Lars Galtung på kritikken.

TINE

Best i vest!

Et av målene med å delta i Holmenkollstaffeten er å slå laget fra TINE Byrkjelo. Det greide vi i år også forteller en entusiastisk lagleder for eierlaget fra vest, Lars Istad

Enighet i jordbruksoppgjøret

Fredag ble Norges Bondelag er enige med staten om ny jordbruksavtale for 2015-2016, men Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene. Målprisen på melk settes opp med 8 øre pr.liter.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås