Meny

Svakere salg i starten av 2017

Salgsinntektene ble 5.339 millioner kroner i første kvartal, mens driftsresultatet ble 368 millioner kroner. Salgsinntektene viste en vekst på 1,6 prosent, hvor driftsresultatet ble 4 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Den underliggende salgsutviklingen i kvartalet var svakere, justert for en sen påske i 2017 og effekter fra kjøp av virksomhet i 2016.

Fremragende omdømme til tross for turbulens

Med 83,2 poeng i RepTrak 2017 og karakteristikken «Fremragende omdømme», forbedrer TINE seg 1,8 prosentpoeng i forhold til samme måling i 2016. – Det er vi svært fornøyde med, sier direktør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar, Lars Galtung.

Sommerens nyheter fra TINE

En helt ny hverdagsost, brunost med tilsatt jern og en rekke nyheter som du kan ha med deg på farten. Det er blant sommernyhetene fra TINE som vil være tilgjengelig i butikk fra 2. mai.

Sølvtine til verdens nordligste melkeprodusent

NRK Nordnytt har besøkt verdens nordligste melkeprodusenter på Finnmarkskysten. Anledninger er at de har levert elitemelk sammenhengende i 15 år uten en eneste feil.Gårdbrukerne heter Lise Kaldahl Skreddernes og Birger Skreddernes.

TINE

Oppfølgingsprøver for sporedannende bakterier i kumelk

Kvalitetsregelverket legger opp til at det tas ut ny prøve når en gårdstankprøve viser verdi 2 eller 3 for sporedannende bakterier. Utfordringer med å programmere datasystemet har ført til at enkelte ikke har fått oppfølgingsprøver, men nå er alt på plass.

Utvidet tollfri kvote på ost fra EU

I de såkalte «artikkel 19» forhandlingene mellom Norge og EU om handel med landbruksvarer er det oppnådd enighet mellom Norge og EU-kommisjonen. Den nye avtalen medfører en utvidelse av den tollfrie importkvoten på ost fra EU med 1200 tonn.

Nationen trekker konklusjoner på for snevert grunnlag

Nationen har et oppslag om friskere melkekyr på større gårder. Her trekker de en konklusjon ut fra antall behandlinger pr. årsku for mastitt fra årsrapporten til Helsetjenesten for storfe I 2016. Det er riktig at det i gjennomsnitt er færre mastittbehandlinger på større gårder, men en kan ikke ut fra det si at det er friskere melkekyr på større gårder.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås