Meny

Fortsatt resultatforbedring i TINE

TINE Gruppa hadde et driftsresultat på 364 millioner kroner i første kvartal, en økning på 37 millioner kroner mot samme periode i fjor. Salg av melk og brunost hadde en positiv utvikling i kvartalet.

Langsiktig tilpasning av industrien

En rapport viser at TINE kan redusere de årlige kostnadene med 70 mill. kroner ved å optimalisere industrien. Etter en intern høring og drøfting går saken til endelig beslutning i konsernstyret, mest sannsynlig før sommeren. Det vil ta flere år før endringene gjennomføres.

Ny organisasjonssjef ansatt

Eli Reistad er ansatt som ny organisasjonsjef i TINE. Eli tiltrer 1.august og tar over etter Ola Mogstad som av helsemessige årsaker har ønsket andre oppgaver.

Omfattende hjelpearbeid er nødvendig

Ecuador ble rammet av et kraftig jordskjelv lørdag 16. april. Antall skadde og døde stiger, byer og hus har kollapset. Røde Kors er på plass og er i gang med redningsarbeidet.

Ditt bilde på melkekartongen 2017

Har du en drøm om å se deg selv på Tinemelk-kartongene i hele landet? Del et melkebilde av deg selv på Instagram med #tinemelkevenn eller last opp bilde på tine.no/tinemelkevenn, så kanskje det er du som blir avbildet på melkekartongene på nyåret 2017.

TINE

NorFor øker fokus på åpenhet og tillit

NorFor har besluttet at all informasjon om fôrmidlene skal ligge åpent tilgjengelig i NorFors fôrmiddeltabell. For Norge innebærer dette at alle kraftfôrfirmaenes kraftfôrblandinger skal ligge åpent tilgjengelig i fôrmiddeltabellen i TINE OptiFôr.

Følger opp Jarlsberg-kjennelsen

TINE har tatt ut stevning mot Synnøve Finden. Det er en oppfølging av Follo tingretts midlertidige forbud mot å bruke TINEs varemerke Jarlsberg i reklame. Dette er nødvendig for å få endelig avklaring på saken.

TINE

Medlemstilfredsheten til TINE når nye høyder

Flere av medlemmene er tilfreds med TINE enn i fjor. TINEs resultat bidrar i positiv retning, men fortsatt er det å være en del av et fellesskap og eierskapsfølelsen som er viktigst. I motsatt ende er de misfornøyde tydelige på at de føler seg uten innflytelse og TINE oppleves som tungrodd og byråkratisk.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,16

Snitt fettprosent kumelk juli

4,27%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås