Meny

TINE Medlemssenter, du snakker med...

Har du hørt denne strofen før, «kjenner» du oss kanskje ganske godt. Enten du ringer oss ofte, sjelden eller aldri har snakket med oss, ønsker vi at flest mulig skal vite hva vi gjør og hva vi kan bidra med!

Grovfôr til geit – Grovfôr 2020

Geitmjølkproduksjon basert på norske ressursar er ein sentral del av geitmjølkstrategien i TINE. Høgare opptak av grovfôr gjennom betre kvalitet og meir grovfôr er den beste og enklaste måten å auke utnyttinga av norsk fôr og auke delen av norskprodusert fôr til geit.

Mindre augustmelk enn i fjor

August måneden endte med en produksjon på 111 millioner liter kumelk, 1,4 prosent bak fjoråret. August og september er de to månedene i året med lavest inngang av kumelk.

TINE

Vellykket overgang fra bil til tog

Fra 1. mars 2017 gjorde TINE en stor endring i mellomtransporten mellom sør og nord. Erfaringene så langt er positive. Her kan du lese og se hva som skjer i praksis når hele semitralla heises fra trekkvogna og over på toget.

Møt oss på Dyrskun 8.-10. september

Norges største handels- og landbruksmesse blir i år arrangert fra 8. til 10.september. I Husdyrhallen har TINE Rådgiving stand i første etasje, og TINE Medlem har fellesstand med Nortura, Felleskjøpet og Landkreditt Bank i andre etasje.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås