Meny

Grovfôr til geit – Grovfôr 2020

Geitmjølkproduksjon basert på norske ressursar er ein sentral del av geitmjølkstrategien i TINE. Høgare opptak av grovfôr gjennom betre kvalitet og meir grovfôr er den beste og enklaste måten å auke utnyttinga av norsk fôr og auke delen av norskprodusert fôr til geit.

Mindre augustmelk enn i fjor

August måneden endte med en produksjon på 111 millioner liter kumelk, 1,4 prosent bak fjoråret. August og september er de to månedene i året med lavest inngang av kumelk.

TINE

Vellykket overgang fra bil til tog

Fra 1. mars 2017 gjorde TINE en stor endring i mellomtransporten mellom sør og nord. Erfaringene så langt er positive. Her kan du lese og se hva som skjer i praksis når hele semitralla heises fra trekkvogna og over på toget.

Møt oss på Dyrskun 8.-10. september

Norges største handels- og landbruksmesse blir i år arrangert fra 8. til 10.september. I Husdyrhallen har TINE Rådgiving stand i første etasje, og TINE Medlem har fellesstand med Nortura, Felleskjøpet og Landkreditt Bank i andre etasje.

TINE

Slutt med trekk for tjenester over melkeoppgjøret

Fra desember vil TINE gå over til å sende faktura for tjenester som i dag trekkes over melkeoppgjøret. Bakgrunnen for endringen er nye krav til rapportering av regnskapsposter til myndighetene (SAF-T), som trer i verk fra nyttår.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås