Meny

Forslag til endringer i eierorganisasjonen

Velfungerende produsentlag er selve grunnfjellet i god eierstyring. Det er også en forutsetning for å ivareta rollen som interesseorganisasjon for medlemmene i laget. Målet er å utvikle en enda sterkere og mer aktiv eierorganisasjon framover, sier styremedlem Nina Kolltveit Sæter. Nå ønsker styret din tilbakemelding på endringsforslag i eierorganisasjonen.

Hør podcast om eierskifte

Har du tenkt på eierskifte? Overta eller selge? Da vil du få mange gode tips ved å høre på en ny podcast fra TINE.

Forskningsprosjekt GoatMilkSCC er innvilget

I dag fikk vi den beste julegaven! Prosjektet «GoatMilkSCC» blir tildelt midler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA). Dette prosjektet skal gi oss mer kunnskap om hvordan celletall påvirker produktkvaliteten, og det er særlig forhøyet celletall som skyldes «ikke-infeksiøse» årsaker, som beiteslipp og brunst, som skal undersøkes.

Gi innspill til jordbruksforhandlingene i 2021

I forkant av jordbruksforhandlingene gir TINE sitt innspill til faglagene. Som markedsregulator gir TINE en vurdering av markedsforholdene og et innspill på målprisen for melk. Produsentlag og enkeltmedlemmer inviteres til å komme innspill før styrets behandling.

Eierskifte på din gård?

Har du tenkt på eierskifte? Overta eller selge? Eller tenker du at det nok er for langt frem i tid? Les videre og vurder etterpå.

TINE

Kvotene for 2021 er fastsatt

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt forholdstallet for melkekvoter i 2021. For kumelk blir forholdstallet 1,07 og for geitemelk 0,94. Begge er helt i tråd med TINEs anbefaling.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås