Meny

Norvegia® tubeost selger bedre enn konkurrentenes nyheter

I februar ble hele Norges favorittost, Norvegia®, lansert som smøreost på tube. TINEs nye tubeoster fyker ut av hyllene i større fart enn konkurrentenes nylanseringer. Det totale segmentet for smøreost er også større enn noen gang, viser nye tall.

Har du spørsmål om dyrevelferdsindikatoren?

Melkeprodusenter fra deler av landet har nå fått tilgang til sin dyrevelferdsindikator. I løpet av juni skal alle kunne se sin indikator. I denne artikkelen har vi lagt inn noen spørsmål og svar som er kommet inn så langt. Lurer du på noe? Bruk kommentarfeltet til å legge inn spørsmål. Vi svarer fortløpende.

TINE

Forsinka svar på husdyrprøver

Flere melkeprodusenter opplever lengre svartid på husdyrprøvene. - Vi jobber på spreng for å få analysert alle prøvene. Jeg har forståelse for frustrasjonen hos de som venter på analysesvar, sier direktør for Melkekvalitet og service, Ann-Norill Stennes.

Mange tankbytter når inntransporten legges om

I pinsehelga endret TINE Tanktransport rutene for henting av melk i Romsdalen, fra to- til tredagers henting. Omlegginga førte til at cirka 30 melkeprodusenter har måttet bytte til større gårdtank.

Nytt forholdstall på 1,05 for kumelk i 2020

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gjennomført nye ekstraordinære kvotedrøftinger for 2020. Landbruks- og matdepartementet har på bakgrunn av drøftingene hevet forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,05 for kvoteåret 2020.

Flere planlegger å levere mer melk i sommer

Nylig ble det sendt en kort spørreundersøkelse til medlemmene i TINE, og der svarte nesten 40% av mjølkeprodusentene at de vil levere større andel mjølk i sommer enn tidligere. Det er omkring 20% som svarer at de også denne sommeren vil ha opphold i leveransen, men av disse er det 33% som sier at de vil ha kortere opphold enn tidligere.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås