Meny

OsteCompagniet blir en del av TINE

OsteCompagniet blir en del av TINEs organisasjon, og selskapet avvikles som eget aksjeselskap. Målet er å øke forbruket av norske spesialoster og skape vekst sammen - i ett ostemiljø.

Mangfold i norsk geitehold og behov for faglig informasjon

Over 160 geiteprodusenter har svart på vår spørreundersøkelse om husdyrmiljø og dyrevelferd i norske geitebesetninger. Analysering av data er i gang, og svarene viser allerede ved første blikk at det er mangfold i norsk geitehold i forhold til både produksjonstype, raser, besetningsstørrelse og erfaring blant produsentene.

Ingen tankmelksanalyse på geitemelka i uke 20

5 ganger i året tar Mastittlaboratoriet ut oppfølgingsprøver etter prosjekt Friskere Geiter fra 2015. Oppfølgingsprøven er den samme som tankmelkprøven og det vil dermed ikke foreligge analyse på disse uttakene.

TINE

Følg dine resultater i nytt testregelverk

Fra i dag 15. mai vil du kunne følge dine resultater i forbindelse med testing av et nytt kvalitetsbetalingsregelverk. Resultatene finner du ved å logge deg inn på medlem.tine.no under resultater og rapporter, kvalitetsbetaling.

TINE

Enkelte melkeprøver på Vestlandet er ødelagt

I natt har det vært tekniske problemer med en budbil. Det har dessverre medført at enkelte tankmelkprøver på Vestlandet er ødelagt etter en kjølesvikt. Svikten berører tankmelkprøver fra melkehenting onsdag 13. mai.

TINE trenger melk – utnytt laktasjon i sommer

Dersom melkebønder som har mye høstkalving, klarer å forlenge laktasjonsperioden i sommer, blir det en skikkelig vinn-vinnsituasjon. Da får TINE mer effektiv utnyttelse av anleggene med god leveringsevne til kundene, mens melkebøndene får produsert en større andel av kvoten til høyere pris.

Ruteomlegging på deler av Østlandet

TINE Tanktransport er i ferd med å legge om flere ruter for henting av melk i deler av Østlandet. Endringene gjøres for å effektivisere drifta der resultatet er færre biler og mindre miljøbelastning.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås