Meny

Om livet og geitene på Skjelstølen

-Når kan vi reise på stølen? Det er vel midt i mai og våren er et faktum hjemme på gården 730 moh. Men hvorfor i all verden reiser til stølen på denne måten? Det er et sammensatt svar som sikkert er litt ulikt fra stølsbruker til stølsbruker.

Fortsatt behov for mer fett i kumelka

Fettbetalingen er trappet opp siden 2018. Kumelksprodusentene har svart med å øke fettinnholdet i melka. Likevel viser prognosene behov for mer fett fram i tid etter utfasingen av Jarlsbergeksporten.

TINE

Ingen analyser av leverandørprøver med uttak 26.-28 juni

Alle leverandørprøver som er tatt ut 26-28 juni er levert til Veterinærinstituttet for et nasjonalt overvåknings- og kontrollprogram på storfesjukdommer. Leverandørprøver på geit er sendt til Mastittlaboratoriet i Molde for overvåkning av geitesjukdommer. -Den ledige kapasiteten dette har gitt på laboratoriet er brukt til å redusere lageret av husdyrprøver, sier direktør for melkekvalitet og service, Ann-Norill Stennes

Økt basispris i tredje kvartal – en oversikt over melkeprisen

I mai vedtok styret å stimulere til økt produksjon av kumelk i tredje kvartal. Derfor øker basisprisen med 20 øre per liter i den såkalte sommerdumpa. Her finner du en oversikt over prisdifferensieringa måned for måned sammen med prissonene «Landet» og «Fjord og Fjell».

Endringer i påminnelser for KSL-oppfølging

Fra 1.juli vil informasjon om manglende innmelding av egenrevisjon og lukking av revisjonsavvik kun sendes fra KSL-Matmerk.   Det betyr at TINE slutter med påminnelser på produsentavregningen. 

TINE

TINE Medlem slanker organisasjonen

Som ledd i å effektivisere drifta og styrke TINEs konkurransekraft, omorganiserer TINE Medlem avdelinga. Det innebærer at antall årsverk reduseres fra 16 til 13.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås