Meny

Fem gode råd om psykisk helse i landbruket

Om lag halvparten av oss vil en eller flere ganger i løpet av livet oppleve psykiske utfordringer. Organisasjonene i landbruket har gått sammen i et prosjekt der målet er å forebygge psykiske lidelser hos bønder.

TINE

Ukentlig analysegrunnlag for avregning i april

Analysegjennomføring har blitt svært begrenset fram til 15. april på grunn av påsken og flere utforutsette IT-utfordringer. Derfor vil TINE benytte en tellende analyse pr. uke for avregninga i april.

TINE

Forsinka svar på husdyrprøver

Flere opplever forsinkelse på svar fra husdyrprøver. TINE jobber iherdig med å ta igjen etterslepet etter en periode med flere utfordringer.

TINE

I gang med økt analysefrekvens over hele landet

Som en del av å teste et nytt kvalitetsregelverk er TINE i mål med å øke analysefrekvensen over hele landet. Dette vil også gi flere analyser som grunnlag for avregning i dagens regelverk.Fra og med mai måned vil alle analyser være tellende.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås