Meny

Hele TINE løfter Jæren

Oppstarten av TINE Meieriet Jæren har hatt sine utfordringer, og det er ennå ikke tid for å senke skuldrene. Samtidig har unik hjelp fra hele TINE bidratt til at mye går bra.

Kravet er lagt fram

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la i dag fram sitt krav ved årets jordbruksforhandlinger. Kravet har en totalramme i år på 1,97 milliarder kroner. For en melkeprodusent innebærer det et tillegg på kr 47.700 pr årsverk

-Slå ring om bærebjelkene i landbruket

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum var i skikkelig valgkampmodus da han besøkte årsmøtet i TINE. Hans oppfordring var klar, slå ring om de tre bærebjelkene i norsk landbruk: toll, jordbruksavtalen og samvirkets rolle.

Full oppslutning om Reierstad

Trond Reierstad går løs på sitt fjerde år som leder i TINE SA etter at han torsdag ble gjenvalgt på årsmøtet. Valget, som foregikk uten motkandidat, viser at melkebonden fra Lørenskog har full tillit blant eierne i meierisamvirket.

Resultat noe under forventning

Oppstart av nye anlegg preger fortsatt driften og resultatet i første kvartal. Salget av melkebaserte drikker har fortsatt tilbakegang, mens salget av ost og juice har vært tilfredsstillende.

Hedres for prima melkekvalitet

I dag gratulerer vi årets Sølvtine-mottakere i helsides annonser i Aftenposten, VG og Nationen. – Råvare av ypperste kvalitet er viktig. Det betyr at TINE har de beste forutsetninger for å tilby meierimerkevarer av beste kvalitet, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Rekordmange medieoppslag om melkekvalitet

I årets tre første måneder har TINE Kommunikasjon jobbet planmessig med å fortelle om den gode kvaliteten på melka som TINEs leverandører produserer. Fram til 11. april hadde 46 unike mediesaker blir publisert. Målet er 100.

Melkerampa vant designpris

Melkerampa i Mathallen i Oslo mottok onsdag 17. april «Merket for god design» under Designdagen, et årlig arrangement i regi av Norsk Designråd. – Dette har blitt en suksesshistorie for TINE. Hver uke er 20.000 mennesker innom Mathallen, og mange av dem besøker Melkerampa, sier Pål Fasseland, prosjektleder i TINE.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås