Meny
TINE

Unge TINE-bønder

TINE har satt i gang et prosjekt med fokus på unge bønder i TINE. Region sør og midt er utpekt som pilotprosjekter og har allerede satt i gang. Resten av regionene starter opp etter hvert.

Ministerbesøk på TINE Meieriet Jæren

I dag har landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøkt TINE Meieriet Jæren. Her ble hun orientert om effektivisering av industrien, men også om forventninger om forutsigbare rammevilkår for landbruk og industri. Forbrukerfokus, utvikling og omstilling i TINE var også tema.

Internasjonale meieripriser til Norge

To av våre fremste eksperter på meierisiden i Norge, Odd Rønningen (TINE) og professor Roger Abrahamsen (UMB) har begge mottatt priser for deres arbeid innenfor meieriteknologi og melkemaskiner.

Flere spesialanlegg blir sertifisert

Det foregår nå ekstern revisjon på flere av våre spesialanlegg. Revisjon utført av Intertek viser at både Selbu, Lom & Skjåk, Dovre og Vik vil få sine sertifikat for ISO 22000.

Klauvhelse i avlsarbeidet

Jobben med å inkludere klauvhelse i avlsarbeidet er godt i gang, og det er satt et mål om implementering av klauvhelse i løpet av 2014.

Gode debatter på rådsmøtet

Rådet i TINE var to dager denne uka samlet på Hamar for å diskutere blant annet eierstyring, egenkapital og småskalaproduksjon. Det ble til tider friske meningsutvekslinger hvor de fleste var opptatt av å se framover mot 2020.

Sarpsborg og Fosheim avvikles

Styringsgruppe strukturendring region Øst har nylig bestemt at TINE Meieriet Sarpsborg avvikles i uke 10-2014 og TINE Meieriet Fosheim i uke 19-2014. Dette omfatter både produksjon og lager.

Økt salgsvekst for økologisk

Salget av økologiske matvarer i dagligvarehandelen har økt med nesten 15%. Rapporten fra Statens Landbruksforvaltning viser at melk, storfe, svin, egg og ikke minst grønnsaker har hatt økt produksjon eller salg.

TINE styrker konkurransekraften

TINE iverksetter et forbedringsprogram for å styrke konkurransekraften. Målet er å realisere resultatforbedrende tiltak på 750 millioner kroner innen utgangen av 2015 og styrke TINEs evne til å svare på nye markeds- og forbrukerbehov.

Gode smaksopplevingar

Meir enn 6000 smaksprøver fekk føter å gå på frå den felles TINE- og Nortura-standen dei fire dagane Den Norske Matfestivalen i Ålesund varte. – Vi var fem eigarar og tillitsvalde som bytte på å jobbe med å presentere ost frå TINE og skinke frå Nortura, sier Birgit Oline Kjerstad, eigar og regionstyremedlem i TINE Region Vest.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås