Meny

Flere politikerbesøk

Mandag 3. februar får vi besøk av Sørlandsbenken på TINE Meieriet Kristiansand og av Knut Storberget. Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann, på TINE Meieriet Jæren.

Økende produksjon på Jæren

Produksjonen øker på TM Jæren, samtidig som den trappes ned på TM Nærbø. Både kvaliteten på hvitosten og driftsstabiliteten har bedret seg. Anlegget går nå over til seksdagers produksjonsuke. Fortsatt gjenstår mye arbeid før anlegget er helt ferdigstilt.

Rapporteringen til Husdyrregisteret må bli bedre

Mange flere storfeprodusenter enn i dag må rapportere inn til Husdyrregistret innen fristen. Storfebønder som ikke melder inn rapporteringspliktige opplysninger til Husdyrregistret innen sju dager må være forberedt på tilsynsbesøk av Mattilsynet før de slipper dyra på beite i år.

Planlegging minker stress

På et storfebruk har en et drøss med ulike arbeidsoppgaver. Disse kan enten haste, eller ikke haste. Oppgavene kan også være viktige eller mindre viktige.

Sunnere påfyll i hverdagen

TINE møter nye måltidsvaner og lanserer produktserien 14, et mettende mellommåltid bestående av cottage cheese, gresk yoghurt og havregrynsgrøt med topping. – Navnet 14 viser til det tidspunktet på døgnet hvor de fleste av oss har lyst på, og behov for, noe å spise, sier kategoridirektør Unn Grønvold Nikolaisen.

Markedsreguleringen skal gjennomgås

Landbruks – og matminister Sylvi Listhaug varsler en full gjennomgang av markedsreguleringen i landbruket. Foran 320 utsendinger på Landbrukssamvirkets konferanse «Mat og Landbruk 2014» på Gardermoen opplyste statsråden at gjennomgangen skal være ferdig våren 2015.

Færre timer i jordbruket

I alt vart det utført 88,3 millioner timer arbeidsinnsats i norsk jordbruk fra 1. mars 2012 til 28. februar 2013. Det er 6,2 millioner færre timeverk enn tre år tidligere. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hyller den norske melkebonden

TINE starter 2014 med en ny reklamefilm som hyller melkebonden. Filmen viser deler av hverdagen til en av mange tusen melkebøndene i Norge som hver dag lager verdens kanskje fineste melk. - Mange kjenner TINE-logoen og -produktene, men ikke alle vet hva vi står for og hvem melkebonden er, sier fungerende konserndirektør Marked, Frode Fimreite. Se filmen nederst i artikkelen.

TINE Råvare er 10 år

For TINE Råvare er 2014 et jubileumsår. Fredag 19. desember 2003 ble avtalen mellom Staten og TINE underskrevet om etablering av TINE Råvare fra 1.januar 2004. Dagen før, var første melding om gjeldende noteringspris for rå melk sendt ut til aktørene i markedsordningen for melk.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås