Meny

TINE Råvare er 10 år

For TINE Råvare er 2014 et jubileumsår. Fredag 19. desember 2003 ble avtalen mellom Staten og TINE underskrevet om etablering av TINE Råvare fra 1.januar 2004. Dagen før, var første melding om gjeldende noteringspris for rå melk sendt ut til aktørene i markedsordningen for melk.

Endring av pensjonsordningen i TINE

Etter et grundig arbeid i et partssammensatt utvalg, hvor alle fagforeningene i TINE har vært representert, er det enighet om å endre fremtidig pensjonsopptjening fra MP Pensjon.

Utreder forlenget drift i Bergen

TINE ønsker å se på muligheten for å forlenge drifta ved meieriet på Minde i Bergen med fem til åtte år. Vurderingen gjøres for å få et helhetlig bilde før det jobbes videre med prosjektering av nytt meieri på Flesland.

TINE

COOP og REMA med samarbeidsavtale

Dersom Konkurransetilsynet helt eller delvis godkjenner ICA/NorgesGruppen-samarbeidet, starter COOP Norge Handel og REMA 1000 et felles innkjøpsselskap. Det kom frem på en pressekonferanse fredag.

To takker av i Konsernstyret

Anne Maren Wasmuth fra Region Nord og Torstein Grande fra Region Midt Norge har meddelt valgkomiteen at de takker nei til gjenvalg i Konsernstyret. Det samme gjør varamøteleder Roy Erik Hetland fra Region Vest.

Julebrunosten fra Ørsta mer og mer populær

TINE Meieriet Ørsta nærmer seg produksjonsrekord for julebrunosten. I fjor ble det produsert hele 64 tonn julebrunost, men i år forventer de at salget øker ytterligere. - Det er morsomt at stadig flere oppdager den krydra brunosten til jul, og i år går vi for ny rekord, sier meierisjef Bente Reklev.

Sak i DN om TINE Meieriet Jæren

Dagens Næringsliv (DN) jobber med en sak om overskridelser på investering på TM Jæren og økte driftskostnader som følge av forsinket oppstart. Tirsdag var DN på besøk ved anlegget. Kjernen i saken fra DN’s side vil være overskridelser på investering på ca 250 MNOK og økte driftskostnader som en følge av at Voll og Nærbø blir nedlagt på et senere tidspunkt en forutsatt.

TINE

Nyhetsbrev på e-post til alle medlemmene

TINE Rådgiving og Medlem bygger opp kommunikasjonsarbeidet til medlemmene i takt med utviklingen. Ny medlem.tine.no er et av tiltakene, og som en videreføring av å tilgjengeliggjøre innholdet starter vi opp med e-post nyhetsbrev.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås