Meny

Salget av økologiske produkter øker

Halvårsrapporten om økologisk produksjon og salg somLandbruksdirektoratet la fram i dag, viser økt salg av økologiske produkter første halvår i år. Omsetningen har økt med 31% siste halvår,

Hva skjer i medlemsorganisasjonen?

Aktiviteter i medlemsorganisasjonen kommende arbeidsår var et av temaene i møte mellom regionstyreledere, konsernsjef og administrasjonen nå i høst.

Ny leder i TINE Produsentavregning

Morten Gjefsen er på plass i jobben som leder for TINE Produsentavregning. Han avløser Marit Storhaug som etter 12 år går over i stilling som fagsjef i TINE Råvare. Morten har lang fartstid fra ulike jobber i TINE, og vil ha kontorsted ved meieriet i Brumunddal.

TINE satser i Tresfjord

TINE vil på nytt satse på Ridderosten. Forbrukerne etterspør spesialiteter i større grad enn tidligere. TINE skal investere 26 millioner kroner i Tresfjord.

Stor tilstrømning til Agrisjå

Arrangørene melder om 30 000 besøkende på Agrisjå som gikk av stabelen 22.-24. august i Stjørdal. Også TINE Rådgiving og Medlem melder om god tilstrømming ved deres stand.

Nyttig møte med Listhaug

Matprodusenter og leverandører, blant dem TINE, var torsdag i møte med landbruksminister Sylvi Listhaug. Bakgrunnen for møtet var den mye omtalte prisøkningen på matvarer fra juni til juli. TINEs prisjustering 1. juli var på 0,8 prosent, som er i tråd med målprisøkningen i Jordbruksavtalen.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås