Meny

Går bedre og bedre

Før helga skrev Stavanger Aftenblad og Nationen at den forsinka igangkjøringa på Jæren har kostet TINE minst 80 millioner kroner. Dette er et tall som står for avisenes regning. De siste kvartalsrapportene viser at drifta på de nye anleggene går stadig bedre.

Siste osten fra Nærbø

I går ble det skrevet historie på Jæren. Siste osten forlot båndet på TINE Meieriet Nærbø, en 10-kilos Jarlsberg. Fra i dag av er all produksjon samlet på TINE Meieriet Jæren. Meierisjef Stig Hove takket spesielt de medarbeiderne som har stått på helt til slutt.

Foreslår å avvikle regionstyrene

Vedtektskomiteen i TINE foreslår at dagens fem regionstyrer legges ned, og i stedet erstattes med seks eierutvalg. Nå blir rapporten fra komiteen sendt ut på høring i organisasjonen.

Vi takker for omdømmetilliten

TINE er tilbake på omdømmetoppen blant de største, norske bedriftene. I Ipsos MMIs årlige omdømmemåling oppnår TINE en score på 81 prosent. TINE forbedrer sitt omdømme innenfor områder som miljøbevissthet, samfunnsansvar og informasjon.

Forenklinger i jordbruksavtalen

Fylkesmann Lars Sponheim skal lede en arbeidsgruppe som Landbruks- og matdepartementet (LMD) har oppnevnt for å utrede forenklinger av virkemidlene over jordbruksavtalen. Marit Bårnes representerer Landbrukssamvirke i utvalget.

Videre drift ved TM Bergen er utredet

Å drifte anlegget på Minde i Bergen i en periode på 5-8 år vil medføre et investeringsbehov på ca. 36 millioner kroner de fire første årene viser en rapport som nylig er lagt frem for konsernstyret. På nyåret settes i gang et arbeid med å finne de beste fremtidige løsningene for produksjon og logistikk i Bergen.

NHO lærer mer om TINE

NHO er opptatt av utviklingen i norsk næringsmiddelindustri og ønsker mer dybdekunnskap om meierisektoren spesielt. Derfor inviterte konsernsjef Hanne Refsholt administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO til en orientering om TINEs organisasjon, roller og konkurransebilde.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås