Meny

Ny konserndirektør for utvikling

Lise Falkfjell (44) er ansatt som konserndirektør Utvikling og får ansvar for områdene Strategi- og forretningsutvikling, Konsernutvikling og HR. Falkfjell tiltrer stillingen 1. mars. Hun kommer fra stillingen som prosjektleder for Styrk TINE fag- og støttefunksjoner.

Espen Schefte ny meierisjef på Jæren

Espen Schefte (47 år) blir ny meierisjef på TINE Meieriet Jæren. Schefte har solid ledererfaring. Siden 2001 har han vært meierisjef på TM Elnesvågen i Møre & Romsdal.

Bli med økologisk seminar

14. og 15. januar 2015 arrangeres et nasjonalt øko-seminar i Stjørdal. Arrangementet markerer også avslutningen for forskningsprosjektet FORUT.

TINE spisser støttefunksjoner

På dagens allmøte ble det gjort kjent hvilke grep TINE gjør i sine fag- og støttefunksjoner for å tilpasse TINE til et marked i endring og tøffere konkurranse. Samlet er målet med forbedringsprogrammet Styrk TINE å realisere resultatforbedrende tiltak på 750 millioner kroner innen utgangen av 2015.

Iskremfabrikken i Brevik er solgt

Diplom-Is har inngått avtale med en lokal gruppering i Grenland om salg av iskremfabrikken i Brevik. Intensjonen til de nye eierne er å få til næringsmiddelproduksjon i lokalene.

Økoprodusent ble Årets unge bonde

Tor Jacob Solberg (32) fra Skiptvet i Østfold ble Årets unge bonde. Tor Jacob startet i 2004 med 2 kyr –10 år senere har disse blitt til 70 melkekyr!

30 prosent mindre salt i ost og smør

TINE har gjennom reduksjon av salt i ost bidratt til reduksjon av nordmenns inntak av salt med omkring 2000 tonn siden midten av 1980-tallet. Nå reduseres inntaket ytterligere med 30 tonn årlig, gjennom å redusere mengde salt i smør. «Nok salt i maten».

Eierdag på TM Brumunddal

Onsdag er eierne i hele Mjøsregionen invitert til TM Brumunddal. Publikumsdagen i august i år ble en stor suksess med 500 besøkende. Nå er eierne – melkebøndene – invitert til et tilsvarende opplegg.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås