Meny

Foreslår 43 øre i etterbetaling i 2014

TINE oppnådde i 2014 et driftsresultatet på 1363 millioner kroner, som er en økning fra 948 millioner kroner i 2013. Konsernstyret innstiller overfor årsmøtet en etterbetaling på 43 øre per liter levert melk i 2014.

TINE

Tidlegpensjon i jordbruket

Vurderer du å overdra garden? TINE Rådgiving har kunnskap om tidlegpensjonsordninga og kan rettleie ved planlegging av eigarskifte. Ta kontakt med din rådgjevar og finn ut om du kjem inn under ordninga.

Mange endringer i melkeprisen fra nyttår

Hvis du er melkeleverandør får du i disse dager brev fra Produsentavregninga med oppgjøret for melk levert i januar. Siden det ved årsskiftet ble innførte flere endringer i melkeprisen, har vi laget en forklaring på de ulike endringene.

Matindustrien trenger økt konkurransekraft

Matindustrien må styrke sin evne til å svare på nye behov i markedet og blant forbrukerne. Dette var ett av hovedpunktene under konsernsjef Hanne Refsholts foredrag på konferansen Mat og Landbruk. Industrien trenger økt konkurransekraft.

TINE

Melkelevering etter strømbrudd

Strømbrudd kan oppstå som følge av uvær eller andre årsaker. Avhengig av temperaturen på melka før og under strømbruddet, og strømbruddets varighet, må det avgjøres om melka skal leveres til meieri eller tømmes ut.

Hva mener du om omsetningsregioner?

Nå har du mulighet til å si din mening til TINEs innspill til jordbruksforhandlingene 2015 i kommentarfeltet på denne saken. Første tema i innspillet dreier seg om problemstillingen rundt omsetningsregioner i kvoteordningen for kumelk.

Rekordstor osteproduksjon i jula

Denne jula tilbringer mange medarbeidere julaften på meieriet, mange flere enn tidligere år. I de to ukene rundt jul og nyttår produserer TINE over 2,7 millioner kg hvitost. Det er ti prosent mer enn i fjor og tidenes største juleproduksjon. Det er Ellen Sivertsen Broholm i TINE Verdikjedestyring som fordeler melka.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås