Meny

Ny leder i TINE Produsentavregning

Morten Gjefsen er på plass i jobben som leder for TINE Produsentavregning. Han avløser Marit Storhaug som etter 12 år går over i stilling som fagsjef i TINE Råvare. Morten har lang fartstid fra ulike jobber i TINE, og vil ha kontorsted ved meieriet i Brumunddal.

TINE satser i Tresfjord

TINE vil på nytt satse på Ridderosten. Forbrukerne etterspør spesialiteter i større grad enn tidligere. TINE skal investere 26 millioner kroner i Tresfjord.

Stor tilstrømning til Agrisjå

Arrangørene melder om 30 000 besøkende på Agrisjå som gikk av stabelen 22.-24. august i Stjørdal. Også TINE Rådgiving og Medlem melder om god tilstrømming ved deres stand.

Nyttig møte med Listhaug

Matprodusenter og leverandører, blant dem TINE, var torsdag i møte med landbruksminister Sylvi Listhaug. Bakgrunnen for møtet var den mye omtalte prisøkningen på matvarer fra juni til juli. TINEs prisjustering 1. juli var på 0,8 prosent, som er i tråd med målprisøkningen i Jordbruksavtalen.

Se opp for smittsom hudbetennelse på klauvene

Digital dermatitt er en alvorlig form for hudbetennelse som gir væskende sår til vorteaktige forandringer i, foran eller bak i klauvspalten og opp mot biklauvene. Lidelsen er et betydelig problem i mange land og en viktig årsak til halthet og økonomisk tap.

Bedre drift etter KuSignal-kurs

KuSignaler (CowSignals) er et rådgivingskonsept utviklet av veterinærer i nederlandske VetVice. En gruppe TINE-rådgivere ble høsten 2013 utdannet til KuSignal-trenere, og kan nå tilby KuSignal-kurs for mjølkeprodusenter, veterinærer og andre over hele landet.

Ingen Snøfrisk-krise i Ørsta

Russlands varslede importforbud av frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk og melkeprodukter fra Norge, USA, EU, Australia og Canada, er ikke dramatisk verken for TINE eller for meieriet på Ørsta. Norske medier melder at importforbudet skal tre i kraft umiddelbart og skal vare i ett år.

Begrenset produksjon utenlands

Diplom-Is produserer noe fløteis i Kroatia og Belgia, på råvare fra de enkelte landene. Fløten som inngår i denne prøveproduksjonen utgjør til sammen omkring kun én prosent av den samlede mengden norsk kvalitetsfløte som inngår i all Diplom-Is-produksjon.

Tidenes is-rekord i dag!

Nordmenn spiste 250 000 Krone-Is om dagen i juli og måneden blir stående som den største iskrem-måneden i Norge noensinne. Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet har en helt eventyrlig økning i is-salget.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås